Windows 10 upozorní na končiacu podporu, pristúpi k automatickej inovácii