MojWindows

Vyzerá to tak, že programátorom v Microsofte sa podarilo identifikovať príčiny problémov s ponukou Štart vo Windows 10 verzie 1903, na ktoré sa používatelia sťažujú už dlhšiu dobu. Včera zverejnil voliteľnú opravnú aktualizáciu KB4522355, ktorá obsahuje pomerne rozsiahly zoznam opráv.

Windows 10 za najlepšiu cenuPráve tu figuruje aj informácia o oprave problémov s ponukou Štart, ikonami na paneli úloh, vyhľadávacím mechanizmom Cortany či nefunkčným prehliadačom Microsoft Edge. Všetko toto sú práve problémy, na ktoré ľudia poukazovali po vydaní pravidelnej opravnej aktualizácie zo septembra a pretrvávať mali aj po inštalácii tej októbrovej.

Najnovšia opravná aktualizácia KB4522355 má momentálne status „voliteľnej“, čo znamená, že jej inštalácia prebehne až po ručnom zásahu zo strany používateľa – kliknutie na tlačidlo Stiahnuť a inštalovať. S jej automatickou distribúciou by sa malo začať až v tradičnom termíne, teda druhý utorok budúceho mesiaca“ – takzvaný „Patch Tuesday“. Ak teda váš systém funguje korektne a nepotýkate sa so žiadnym problémom, ktorý je na zozname, s jej inštaláciou pokojne počkajte.

Zverejnený zoznam opráv pre aktualizáciu KB4522355

 • Opravené problémy, ktoré vo vybraných situáciách spôsobovali, že aplikácia Moderátor nefungovala. Týkať sa to má najmä používania v režime dotykového ovládania.
 • Opravený problém, ktorý spôsoboval, že asistenčné technológie sa spúšťali až po prihlásení do používateľského konta, hoci nastavené bolo, aby sa spustili už pred prihlásením.
 • Opravené problémy s aplikáciou Zväčšovacie sklo, ktorá v niektorých situáciách prestala fungovať a bolo ju nutné ručne reštartovať (zjavne vypnúť a zapnúť).
 • Opravený problém, ktorý spôsoboval, že posúvnik (scroll bar) niekedy nebolo možné označiť.
 • Opravený problém, kedy zariadenie prechádzalo do režimu spánku aj napriek tomu, že konfigurácia to zakazovala.
 • Opravené problémy, ktoré v niektorých prípadoch zabraňovali zmenšovaniu okien.
 • Opravený problém, ktorý spôsoboval, že nebolo možné nadviazať pripojenie s VPN sieťami.
 • Opravený problém, kedy obrazovka preblikávala alebo dochádzalo k pomalému zobrazeniu náhľadov aplikácií na monitoroch v vysokým DPI.
 • Opravený problém, ktorý spôsoboval, že dlaždica aplikácie Fotografie bola v ponuke Štart zobrazená vo väčšom rozmere, než by mala.
 • Opravený problém, ktorý spôsoboval, že systém na obrazovke prihlásenia prestal reagovať.
 • Opravený problém, ktorý spôsoboval, že prvé spustenie systému po inštalácii aktualizácie sprevádzal „syndróm čiernej obrazovky“.
 • Opravený problém, ktorý spôsoboval, že ponuka Štart, ikony panela úloh, vyhľadávacie rozhranie Cortana Search a prehliadač Microsoft Edge vo vybraných situáciách prestali reagovať po tom, čo došlo k inštalácii mesačnej opravnej aktualizácie.

Windows 10 za najlepšiu cenu

25.10.2019

+