MojWindows

Microsoft vo Windows 10 v posledných mesiacoch venuje zvýšenú pozornosť aktualizačnému mechanizmu a s tým spojenej službe Windows Update. Došlo napríklad k jasnému rozdeleniu vyhľadávania opravných a vyhľadávania veľkých systémových aktualizácií na nové verzie, ako aj k výraznému obmedzeniu automatickej inštalácie nových verzií systému. Súčasne do edície Windows 10 Home pribudla možnosť pre odloženie aktualizácií až po dobu 35 dní.

Okrem toho ale pribudlo aj varovanie, ktoré používateľa upozorní v prípade, že na svojom zariadení používa starú verziu Windows 10, ktorá je buď nepodporovaná, prípadne sa jej technická podpora blíži ku koncu. Súčasťou tohto upozornenia je aj odporúčanie ako by bolo vhodné ďalej postupovať, s odkazom na stránku technickej podpory s podrobnosťami.

Microsoft celkom prirodzene používateľa nabáda, aby prešiel na vždy najnovšiu dostupnú verziu, ktorá garantovane dostáva bezpečnostné záplaty a opravné aktualizácie, no zároveň prináša aj nejaké tie nové možnosti a viaceré vylepšenia.

S týmto upozornením súvisí aj ďalší krok, ku ktorému Microsoft začal pristupovať už v polovici júla. Zariadenia s Windows 10 verzie 1803, teda April 2018 Update, bude automaticky pripravovať na inštaláciu najnovšej dostupnej verzie systému – May 2019 Update.

V dokumente, ktorý popisoval zmeny aktualizačného procesu síce informoval o konci automatickej inštalácie veľkých aktualizácií, no nechal si tu „zadné vrátka“ pre prípady „zastaraných verzií“, kde môže dôjsť k automatickej príprave na inštaláciu novej verzie pre zachovanie podpory.

Oznámenie o začatí procesu prípravy automatickej inovácie z Windows 10 verzie 1803 na verziu 1903 pripomína, že proces prebieha pozvoľna, pričom dochádza k zohľadňovaniu množstvo komplexných faktorov, aby to celé prebehlo hladko. Neustále vyhodnocovaná spätná väzba, diagnostické dáta a zapojené strojové učenie majú pomôcť identifikovať zariadenia, kde inštalácia prebehne bez problémov, a práve tým bude nová verzia ponúknutá prioritne.

Z popisu ale nie je jasné, aké veľké slovo bude mať pri inštalácii samotný používateľ. Je však celkom zjavné, že podobná situácia sa bude opakovať aj v budúcnosti, keď sa sa priblíži koniec podpory ďalší verzií Windows 10.

06.08.2019
Zdroj: WindowsLatest

+