MojWindows

Microsoft svoju aplikáciu Váš telefón pre prepojenie počítačov so smartfónmi už čoskoro rozšíri o telefonovanie.

Na počítači bude možné hovory prijímať, iniciovať či odmietať, a to dokonca s automatickým odoslaním vysvetľujúcej sms správy v duchu „Nemôžem hovoriť, zavolám neskôr“ alebo priamo s presmerovaním na odkazovú schránku.

Cez aplikáciu bude ďalej možné  pristupovať k nedávnej histórii hovorov a počas hovorov plynule, bez prerušenia, prepínať medzi počítačom a smartfónom.

O tom, že v Redmonde s niečím takýmto reálne experimentujú sme sa dozvedeli už pred rokom, potom sa o tom hovorilo pri predstavení Samsung Galaxy Note 10, no až začiatkom októbra sme mali možnosť vidieť praktickú ukážku pri prezentácii nového Surface Pro 7.

Približne týždeň na to bola následne pre členov programu Windows Insider vydaná testovacia zostava 18999, kde si túto novinku môžu záujemcovia vyskúšať v domácom prostredí.

Potrebné je spĺňať niekoľko technických požiadaviek – vlastniť smartfón s Androidom verzie 7.0 alebo novšej a počítač s Bluetooth pripojením a samozrejme aj mikrofónom. Čo sa týka operačného systému, ako minimum je uvádzaná verzia „19H1“ v zostave 18362.356, teda jarná aktualizácia „May 2019 Update“.

Kedy presne novinka dorazí k bežným používateľom zatiaľ nebolo upresnené, no nakoľko nová verzia aplikácie Váš telefón vyžaduje Windows 10 vo verzii, ktorá je už dávno v obehu, čakať by sme snáď nemali príliš dlho.

Váš telefón je samostatne stojacou aplikáciou, ktorá je spravovaná cez Microsoft Store, takže o nové funkcie bude zjavne obohatená jednoduchou aktualizáciou.

23.10.2019

+