MojWindows

Windows 10 vo verzii 1809, teda tej s „októbrovou aktualizáciou“, momentálne postihuje pozoruhodný problém s oneskoreným vypínaním a prechodom do režimu spánku. Tieto procesy sa môžu predĺžiť až o 60 sekúnd kvôli problémom v softvérovom zázemí pre prácu s rozhraním USB-C.

K problémom dochádza v situáciách, ak počas, respektíve krátko pred vypnutím alebo uspaním systému používateľ pripojí alebo odpojí zariadenie cez USB-C port. Systém kvôli nesprávnej softvérovej implementácii neštandardne dlho spracúva potrebné procesy súvisiace s pripojením a odpojením zariadenia, kvôli čomu dochádza k spomínanému oneskoreniu vypnutia alebo uspania.

S výnimkou mierneho oneskorenia nemá dochádzať k žiadnym ďalším problémom a práca s portom USB-C ako takým má fungovať normálne.

Problém bol prítomný vo Windows 10 verzií 1809 a 1903, no medzičasom sa Microsoftu podarilo v prípade verzie 1903 vykonať potrebnú nápravu. Kedy presne bude dostupná oprava pre verziu 1809 nateraz nie je známe. Microsoft v prípade potreby ako riešenie odporúča práve prechod na najnovšiu verziu Windows 10 (1903).

28.06.2019
Zdroj: Microsoft

+