MojWindows

Distribúcia najnovšej veľkej aktualizácie pre Windows 10, „May 2019 Update“, naberá na obrátkach, a to aj napriek tomu, že programátori ešte stále pracujú na oprave niekoľkých nedostatkov.

Ako Microsoft informoval cez stránku technickej podpory, aktualizácia by v súčasnosti už mala byť dostupná pre všetkých používateľov, ktorí si ju dajú ručne vyhľadať cez nástroj Windows Update – stlačenie tlačidla “Vyhľadať aktualizácie”.

Systém stále automaticky nenabáda na jej inštaláciu, a hoci o dostupnosti môže informovať, kontrola nad samotným spustením inštalácie zostáva v rukách používateľov. Hoci Microsoft hovorí o dostupnosti pre každého, v praxi to tak úplne nemusí byť pravda. Do hry ešte môže vstúpiť niektorá zo zavedených blokácií, kedy by kvôli konfigurácií koncového zariadenia mohlo dôjsť k problémom, a kvôli ochrane používateľa nebude inštalácia takpovediac odobrená.

Aby bolo možné bez obáv vyhľadávať a inštalovať tradičné opravné aktualizácie, sekcia Windows Update bola upravená a prehľadne informuje o tom, aké presne aktualizácie sú dostupné. Používateľ tak môže spustiť inštaláciu opravných aktualizácií, bez toho, že by systém začal inštalovať aj dnes už prakticky masovo dostupnú veľkú aktualizáciu “May 2019 Update”. O jej dostupnosti informuje samostatná “podsekcia”, kde je umiestnené tlačidlo pre spustenie sťahovania a inštalácie.

Dôležité je pripomenúť, že príprava na automatickú inštaláciu veľkých aktualizácií, v tomto prípade “May 2019 Update”, stále môže prebehnúť, no teraz už len v prípade, ak je v danom momente používaná niektorá zo starých verzií Windows 10, ktorá už nie je výrobcom podporovaná, prípadne sa blíži termín konca podpory. Microsoft každú verziu podporuje po dobu 18 mesiacov od jej vydania, takže rezerva by mala byť dostatočná.

08.06.2019

+