MojWindows

Microsoft sa s verejnosťou zapojenou do programu Windows Insider v okruhu Slow pustil do testovania pripravovanej jesennej aktualizácie „19H2“. Tá bude vôbec po prvýkrát v histórii Windows 10 vyzerať ako menšia opravná aktualizácia, nie ako tradičná „veľká aktualizácia“ na novú verziu systému.

To znamená, že jej veľkosť a celý inštalačný proces bude podstatne jednoduchší a rýchlejší, v čom sa bude ponášať na menšie mesačné opravné aktualizácie. Súvisí to priamo s jej obsahom, ktorý bude v porovnaní s doterajšími „veľkými aktualizáciami“ dramaticky chudobnejší.

Inštalačný proces bude týmto novým spôsobom prebiehať len v prípade, že používateľ na zariadení už má nainštalovaný Windows 10 vo verzii – 1903. Pri používaní starších verzií inštalácia prebehne tradičným, zdĺhavým, spôsobom, nakoľko zavádzané budú zmeny zo všetkých novších aktualizácií.

Microsoft zatiaľ nekonkretizoval, čo presne nová verzia „19H2“ prinesie, no prezradil, že pôjde primárne o vylepšenia výkonu a kvality systému, k čomu sa pripoja zatiaľ nekonkretizované funkcie pre firemný sektor.

Testovanie spustené v okruhu Slow bude postupne prinášať pohľad na niektoré z drobných zmien, s ktorými na jeseň nakoniec prídeme do styku. Plánovaným termínom vydania aktualizácie „19H2“ je nateraz september.

Prvá výraznejšia a oficiálne prezentovaná zmena je prítomná v zostave 18362.10005. Ide o rozšírenú podporu hlasových asistentiek tretích strán – napríklad Alexa. Po novom bude možné asistentky aktivovať aj priamo z obrazovky uzamknutia, čo doteraz bolo možné len pri Cortane, asistentke z produkcie Microsoftu.

Microsoft sa pre testovanie „19H2“ rozhodol zvoliť prístup „Controlled Feature Rollout“, kedy je v testovacích zostavách prítomných viacero noviniek a úprav, no tie sú verejnosti sprístupňované postupne, a často v závislosti na predošlej spätnej odozve. Nie každý tester tak bude mať okamžite prístup ku všetkému novému, hoci nainštalovanú bude mať najnovšiu dostupnú zostavu.

16.07.2019

+