MojWindows

Jedným z významnejších vylepšení, ktoré do Windows 10 (Pro a Enterprise) pridáva „májová aktualizácia“, je integrované testovacie prostredie Windows Sandbox. Táto voliteľná súčasť systému navonok vykazuje známky bežnej aplikácie, no v podstate ide o komplexný nástroj virtualizácie, v ktorom po každom spustení beží čistá inštalácia Windows 10.

Používateľovi stačí nástroj spustiť a chvíľku počkať, nemusí sa trápiť so žiadnym nastavovaním a vždy naňho čaká úplne novučičký systém pripravený na nové experimenty. Táto dostupnosť a jednoduchosť používania otvára dvere do sveta bezprecedentnej bezpečnosti. V chránenom prostredí, a teda bez následkov, je možné vyskúšať aplikácie a webové stránky, pri ktorých panujú pochybnosti o ich skutočnom zámere a možnom dopade na systém.

Pokiaľ patríte k hŕstke vybraných ľudí, ktorí už disponujú najnovšou verziou Windows 10 „1903“, možno by ste si chceli Windows Sandbox vyskúšať a trochu sa oboznámiť s jeho možnosťami. To ale momentálne nemusí byť také jednoduché.

Chybová hláška 0x80070002

Microsoft potvrdil, že vo vybraných prípadoch, najmä ak medzi inštaláciou systémových aktualizácií došlo k zmene jazyka, pokusy o spustenie nástroja Windows Sandbox končia neúspešne – zobrazením chybovej hlášky „ERROR_FILE_NOT_FOUND (0x80070002)“.

Podľa popisov zverejneným k opravným aktualizáciám by sa situácia mala týkať systémových zostáv 18362.113 a 18362.116. Tie by síce mali byť dostupné len členom programu Windows Insider, no stretnete sa s nimi aj v prípade, že ste si najnovšiu verziu systému nainštalovali ručne cez nástroj „Asistent pri aktualizácii na Windows 10“.

Na riešení tohto problému Microsoft aktívne pracuje. Aktuálne odhaduje, že opravený by mohol byť niekedy koncom júna.

„Májová aktualizácia“ nainštalovaná cez aplikáciu „Asistent pri aktualizácii na Windows 10“. Obsahuje opravnú aktualizáciu, ktorá by mala byť dostupná len testerom – 18362.116.

Chybová hláška 0x800705b4

Druhým problémom, na ktorý Microsoft upozorňuje v súvislosti s nástrojom Windows Sandbox, je chybová hláška „0x800705b4“ zobrazovaná pri pokuse o jeho spustenie. V tomto prípade bolo zverejnené aj dočasné riešenie.

Cez nástroj na úpravu systémových registrov (regedit) je potrebné vyhľadať sekciu:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Containers\CmService\Policy].

V nej je nutné vytvoriť dva kľúče a nastaviť ich hodnotu:

„DisableClone“=dword:00000001 a „DisableSnapshot“=dword:00000001 (názov, typ, hodnota).

Systém potom reštartujeme.

29.05.2019

+