MojWindows

S vydaním novej verzie Windows 10 došlo aj k aktualizácií dokumentov o minimálnych hardvérových nárokoch. Zmeny sa však viac-menej týkajú len potrebného voľného miesta, no ani táto zmena zjavne neplatí pre všetky prípady.

V základe došlo k tomu, že kvôli novej funkcionalite si systém v najnovšej verzii „1903“ môže nárokovať viac miesta na disku. V oficiálnom prehľade systémových požiadaviek pri minimálnom potrebnom voľnom priestore na disku namiesto pôvodných 16 a 20 GB (32-/64- bitová verzia) aktuálne svieti už údaj 32 GB, a to pre obidve verzie. Hoci na prvý pohľad nejde o dramatickú zmenu, majiteľov niektorých zariadení, najmä tabletov, by táto zmena mohla časom nemilo prekvapiť.

Zvýšené požiadavky majú svoje opodstatnenie. Súvisia priamo s novou funkcionalitou, kedy si systém miesto na disku vopred „rezervuje“, aby sa tak zabezpečil hladký chod, najmä v súvislosti s inštaláciou aktualizácií a nových verzií systémových aplikácií. Z diagnostických dát totiž zjavne vyplynulo, že používatelia systémový disk často vyťažujú takmer do posledného voľného gigabajtu, a pre inštaláciu nových aktualizácií či potrebné dočasné súbory tak nezostáva dostatok priestoru, čo v konečnom dôsledku iba spôsobuje problémy.

Zatiaľ len pri čistej inštalácii a nových zariadeniach z predaja

Avizovaná zmena sa ale netýka každého. Hoci sa rezervované miesto na disku vytvára automaticky, podľa zverejneného popisu, k tomu aktuálne dochádza len počas čistej inštalácie systému Windows 10 verzie 1903. Prípadne je funkcia aktivovaná na nových zariadeniach, ktoré sú dodávané už priamo s Windows 10 vo verzii 1903. Pri klasickej inštalácii „májovej aktualizácie“, teda pri prechode (inovácii) zo starších verzií Windows 10 (napr. z verzie „1809“), funkcia nie je aktivovaná a systém si vtedy viac miesta neukrojí.

Prečo bol zvolený takýto postup Microsoft zatiaľ nevysvetlil a celkovo sú zatiaľ zverejnené informácie o „vyhradenom ukladacom priestore“ pomerne strohé. Na stránke „Podpora pre Windows“ je v sekcii „Ako funguje vyhradený ukladací priestor v systéme Windows 10“ zverejnené len stručné vysvetlenie:

Aby sa vaše zariadenie mohlo úspešne aktualizovať a fungovalo čo najlepšie, systém Windows vyhradí na úložisku vášho zariadenia časť priestoru na dočasné súbory, súbory vyrovnávacej pamäte a ďalšie súbory. Ak v zariadení nemáte dostatok miesta, systém Windows vymaže vyhradený ukladací priestor, aby ho mohol využívať na iné procesy, ako napríklad na službu Windows Update. Vyhradenie úložiska navyše pomáha udržiavať využívanie miesta na disku predvídateľnejším a stabilnejším spôsobom.

V prehľade zmien vo verzii Windows 10 „1903“ je ešte uvedená nasledovná upresňujúca formulka:

Nové požiadavky na diskový priestor pre Windows 10 verzie 1903 sa týkajú len OEM produkcie pri výrobe nových počítačov. Tieto požiadavky nie sú aplikované na existujúce zariadenia. Počítače, ktoré nové požiadavky nespĺňajú, budú naďalej dostávať aktualizácie a [„májová“] aktualizácia 1903 bude v ich prípade vyžadovať približne rovnako veľa miesta na disku ako predošlé aktualizácie.

Prehľad využitia disku po inovácii Windows 10 z verzie „1809“ na „1903“. Systém si miesto na disku nevyhradil.
27.05.2019

+