Microsoftu sa zjavne podarilo opraviť problémy s ponukou Štart aj prehliadačom Edge

Recenzie