MojWindows

Pre Windows 10 sú pravidelne, dvakrát ročne, vydávané veľké aktualizácie, ktoré pomerne výrazným spôsobom pozmeňujú podobu systému, drobnými úpravami a zavádzaním nových možností.

Niektoré veci do systému pribúdajú, no iné sú súčasne odstránené, prípadne „vytesnené“ do úzadia, kedy sa im vývojári aktívne prestanú venovať, no ešte stále sú nejaký čas prítomné a plne použiteľné. Keďže sa pomaly rozbieha distribúcia novej veľkej aktualizácie „1903“, Microsoft zverejnil zoznam funkcií, systémových súčastí a aplikácií, ktorých sa takého zmeny „z druhého konca“ týkajú.

Funkcie a súčasti, ktoré boli alebo čoskoro budú odstránené

  • Microsoft upozorňuje vývojárov aplikácií na pripravované odstránenie ovládačov Windows 2000 Display Driver Model (XDDM), ktoré sú používané pre služby vzdialeného prístupu. Windows 10 čoskoro prejde na používanie novej verzie Windows Display Driver Model (WDDM), takže vývojári svoje riešenia musia pripraviť na túto skutočnosť.
  • Z aplikácie Výmena správ bola odstránená možnosť pre synchronizáciu a uchovávanie textových správ prijatých na spárovanom smartfóne so systémom Windows Phone/Windows 10 Mobile. Microsoft to síce nespomína, no synchronizácia správ bola len prednedávnom implementovaná do aplikácie Váš telefón. Tá by teda mohla poslúžiť ako náhrada.

Funkcie a súčasti, ktoré už viac nie sú vyvíjané

  • Prenos nastavení panela úloh medzi profilmi a zariadeniami už nie je vyvíjaný a táto možnosť bude čoskoro úplne odstránená. Kedy presne k tomu dôjde, Microsoft zatiaľ neupresnil.
  • Postupne ukončovaná je aj podpora bezpečnostných štandardov WEP a TKIP pre ochranu bezdrôtových sietí. Vo Windows 10 verzie „1903“ bude pri pripojení k sieťam, ktoré ich používajú, zobrazované upozornenie. V budúcich verziách Windows 10 potom už nebude možné s takto chránenými sieťami nadviazať spojenie a vyžadované budú novšie zabezpečenia WPA2 alebo WPA3.
  • Ukončený bol vývoj funkcie Windows To Go, nakoľko vyžadovala špecifické USB disky, ktoré OEM výrobcovia už nepodporujú, a navyše nepodporovala implementáciu veľkých aktualizácií, kvôli čomu prenosný systém nebol aktuálny
  • Aplikácia 3D tlač (Print 3D), ako náhradu pre tlač 3D objektov je odporúčané používať aplikáciu 3D zobrazovač (3D Builder), ktorá je súčasťou systému, prípadne sa dá stiahnuť z obchodu Microsoft Store
27.05.2019

+