MojWindows

Aplikácia Centrum pripomienok, ktorá vo Windows 10 slúži na zasielanie pripomienok, návrhov na vylepšenia či hlásenie chýb, sa čoskoro dočká novej verzie. Rozhranie aplikácie prejde jednoduchými úpravami, ktoré však v konečnom dôsledku značne pomôžu pri vyhľadávaní, hlásení a upresňovaní všetkého druhu spätnej väzby.

Najväčšou zmenou je to, že súčasný systém, kedy sa pri oznamovaní problémov za jednotlivé príspevky hlasuje a tým sa zvyšuje ich „dôležitosť“, nahradí pridávanie dodatočných informácií a vlastných skúseností.

Týmto spôsobom by sa mala eliminovať zbytočná duplicita, ku ktorej doteraz dochádzalo – namiesto toho, aby používatelia vytvorili viacero samostatných príspevkov popisujúcich ten istý problém, teraz zvolia možnosť „Pridať podobnú spätnú väzbu“.

Microsoft uvádza, že takýto príspevok bude mať vopred vyplnené identifikátory, aby došlo k jeho správnemu zaradeniu. Zároveň dodáva, že pôvodný systém hlasovania nebol pri upozorňovaní na problémy tak efektívny, ako je to pri návrhu vylepšení, preto padlo rozhodnutie upraviť ho.

V praxi by to malo vyzerať približne tak, že ak na rovnakú chybu narazí viacero používateľov, jeden z nich ju ako prvý v aplikácii Centrum pripomienok nahlási a zvyšní k tomuto hláseniu už len pridajú dodatočné informácie ako snímky obrazovky alebo vlastný opis. Z pohľadu vývojárov pôjde o jedno hlásenie toho istého problému s informáciami z viacerých zdrojov, čo by malo uľahčiť opravu.

Pre väčšiu prehľadnosť na obidvoch stranách budú navyše jednotlivé príspevky viditeľne označované, aby na prvý pohľad bolo jasné, či ide o hlásenie problému alebo návrh na zmenu v systéme.

Vynovené Centrum pripomienok bude spočiatku dostupné pre členov programu Windows Insider, no neskôr by mala byť dostupná pre všetkých používateľov Windows 10.

20.08.2019

+