MojWindows

Od prvého ohlásenia nového typu zariadení s procesormi architektúry ARM sa k nám viac-menej neustále dostávali len informácie o tom, aké výhody majú tieto „Always Connected“ novinky ponúknuť, no podrobnosti o ich obmedzeniach, s výnimkou prvotných benchmarkov, akosi chýbali.

Tieto informácie boli zo strany Microsoftu bližšie popísané len počas minulého týždňa, a hoci s nekompatibilitou 64-bitových aplikácií sme počítali rovnako, ako počítame s možnosťou nižšieho výkonu 32-bitových aplikácií kvôli ich emulácii, iné limitácie neboli až tak zjavné.

64-bitové aplikácie nebudú fungovať

Windows 10 bežiaci na platforme ARM umožňuje používať klasické desktopové aplikácie, no len v prípade, že ide o ich 32-bitovú verziu, ktorú podporuje využívaný emulačný proces ako jedinú. Portál Thurrot ale tvrdí, že Microsoft do budúcna počíta so zavedením podpory aj pre 64-bitové aplikácie.

Vybrané typy aplikácií nebude možné používať

Nástroje, ktoré menia používateľské rozhranie, či iné komponenty systému, ako sú rozšírenia pre shell, vstupné metódy (IME), asistenčné technológie, či dokonca aplikácie pre prácu s cloudovými úložiskami tretích strán, nebude možné spustiť bez toho, aby boli skompilované špecificky pre Windows 10 na ARM.

Windows 10 ARM

32-bitové ovládače nie sú použiteľné

Narozdiel od aplikácií, systém nedokáže emulovať ovládače. Kvôli tomu sa vyžaduje, aby všetky kľúčové ovládače boli vytvorené pre natívnu architektúru ARM64. To sa v konečnom dôsledku môže odraziť na slabšej podpore príslušenstva ako tlačiarne, skenery, myšky a podobne.

Bez technológie Hyper-V

Virtualizačná technológia Hyper-V nie je v prípade Windows 10 pre ARM podporovaná a vytvárať virtuálne počítače nebude možné ani s využitím riešení tretích strán. Nakoľko ale pôjde prevažne o zariadenia pre bežných spotrebiteľov, a nie profesionálov, táto skutočnosť by nemala príliš prekážať.

Always Connected

Staršie hry a grafické aplikácie nemusia fungovať

Podporované sú síce technológie DirectX 9 až DirectX 12, no hry a aplikácie, ktoré vyžadujú staršie verzie, prípadne hardvérovo akcelerované rozhranie OpenGL, nebudú fungovať. Použiteľné nebudú ani aplikácie vyžadujúce OpenGL vo verzii novšej ako 1.1, či dokonca hry so zabudovaným mechanizmom proti podvádzaniu – tzv. anti-cheat.

Problémy sa môžu objaviť aj pri používaní mobilných aplikácií

Microsoft vývojárom nedávno odporučil, aby svoje aplikácie náležito optimalizovali aj pre nové zariadenia s procesormi architektúry ARM. Pokiaľ ale takéto úpravy neprebehli, a pri vývoji sa počítalo s tým, že ARM využívajú výhradne smartfóny, môže to predstavovať problémy, či už so samotným rozhraním, ktoré sa nedokáže prispôsobiť väčšej obrazovke, alebo celkovým správaním, ak by došlo k volaniu knižnice, ktorá neexistuje.

Náš tip
Dell pristupuje k projektu „Windows 10 pre ARM“ pragmaticky, počká si na reakciu trhu

Zdroj: Thurrot

19.02.2018

+