MojWindows

Keď Microsoft koncom roka 2015 predstavil jedinečnú funkciu svojho mobilného systému, ktorá smartfónom umožňuje premeniť sa na takmer plnohodnotný počítač so známym rozhraním Windows 10, vyvolal tým nemalú dávku nadšenia. Veď dnešné smartfóny sú napakované dostatkom výpočtového výkonu, a kto by nechcel tento potenciál využiť na to, aby si uľahčil prácu a namiesto notebooku by používal len to, čo so sebou aj tak stále nosí vo vrecku. Predstava, že po pripojení smartfónu k obrazovke je možné získať rovnaké rozhranie s tými istými aplikáciami a pohodlným ovládaním pomocou klávesnice a myši znie rozhodne lákavo.

Reálne používanie však ukázalo, že celý koncept funkcie Continuum trpí viacerými nedostatkami. Používateľ musí mať prístup k dokovacej stanici, monitoru a príslušenstvu, čo vlastne podkopáva využiteľnosť na cestách. Navyše tu chýbajú možnosti multitaskingu, pracovať je možné súčasne len s jednou aplikáciou, ktorá beží v režime celej obrazovky.

Ďalším veľkým nedostatkom je to, že spúšťať je možné len špeciálne upravené UWP aplikácie, ktorých ponuka je značne limitovaná. Hoci to pri základnej práci nepredstavuje až taký veľký problém, pokiaľ by človek chcel Continuum používať ako plnohodnotný pracovný nástroj, tieto obmedzenia mu dramaticky skomplikujú život.

Na riešenie dvojice z najvážnejších nedostatkov sa pomerne prekvapivo zatiaľ nepodujal Microsoft, ale spoločnosť HP pri príprave svojho smartfónu HP Elite x3. Ten je ale určený pre firemný segment, a riešenia, ktoré sú vhodné tam, nemusia byť automaticky v rovnakom prevedení ideálne aj pre bežného používateľa.

Náš tip
Continuum: Cesta od jednoduchej myšlienky až na veľkú obrazovku

Composable Shell

Nízku použiteľnosť na cestách vyriešil HP Elite x3 Lap Dock

Problém s nízkou využiteľnosťou funkcie Continuum na cestách bol odstránený tak, že na trh bolo uvedené zariadenie HP Elite x3 Lap Dock. Ani toto ale nepredstavuje úplne ideálne riešenie, hoci ide o omnoho viac, než doteraz ukázal Microsoft. Celkovo tu dochádza ku konfliktu so základnou myšlienkou, kedy malo dôjsť k nahradeniu počítača smartfónom, no používateľ napriek tomu so sebou musí nosiť špeciálnu dokovaciu stanicu, ktorá má rozmery dnešných ultrabookov, pričom neobsahuje žiadne výpočtové komponenty.

Z pohľadu bežného používateľa to tak skutočne je, no primárnym cieľom spoločnosti HP sú firemní zákazníci. V takom prípade hrá prím bezpečnosť dát, preto poriadne zaváži skutočnosť, že zamestnanec používa namiesto dvoch, či troch zariadení (smartfón, notebook na cestách, desktop v práci) len jediný smartfón, kde má zabezpečené všetky firemné dáta. Vo firmách ide navyše o žnižovanie nákladov na správu infraštruktúry a maximalizovanie času, kedy sa zamestnanci môžu venovať svojej práci. Starať sa o jedno zariadenie namiesto troch preto predstavuje veľmi atraktívnu možnosť. Práve z týchto základných princípov sa vychádzalo pri návrhu špeciálnej dokovacej stanice HP Elite x3 Lap Dock.

Náš tip
HP má pripravovať vynovený Lap Dock pre lepšie použitie s režimom Continuum | Smartfóny

HP Elite x3-11

Nedostatok aplikácií rieši virtualizácia HP Workspace

Hoci problém s prácou na cestách bol vyriešený pomerne jednoduchým spôsobom, pokiaľ HP chcelo skutočne osloviť podniky, muselo sa popasovať ešte s jedným, omnoho komplikovanejším problémom. A ten systém Windows 10 Mobile trápi už poriadne dlhú dobu. Ide o nedostatok kvalitných aplikácií, ktoré potrebuje priemerný zamestnanec používať každý deň. Tlačiť ich postupne do obchodu Windows Store v podobe s podporou funkcie Continuum by nebolo až tak dobrým riešením.

Hoci základný balík aplikácií je pre množstvo spoločností približne rovnaký, stále dochádza aj k veľkým rozdielom. Nastáva tu preto veľké riziko, že niektoré aplikácie by museli byť zložito upravované len kvôli tomu, že ich používa jedna, či dve spoločnosti. Z tohoto dôvodu bolo potrebné vytvoriť niečo, čo je univerzálne. HPčko tu videlo potenciál a postavilo sa k tomu tak, že vytvorilo akúsi nadstavbu, ktorá umožňuje používať tradičné počítačové aplikácie bez potreby ich úpravy.

Základná myšlienka pritom bola asi taká, že používateľ sa z režimu Continuum prihlási k serverom spoločnosti HP, kde sú pripravené nim požadované aplikácie. Aby to celé bolo reálne využiteľné, muselo byť vytvorené vhodné pracovné prostredie a na serveroch musí byť pre používateľa vyhradený potrebný výpočtový výkon.

https://www.youtube.com/watch?v=bAjQpM8PpVA

Táto služba dostala názov HP Workspace a ponúkaná je za mesačný, prípadne ročný poplatok. Zo začiatku bol fixný, no momentálne to vyzerá tak, že HP každému zákazníkovi robí cenovú ponuku na mieru. Pri prvotnom uvedení sa poplatok pohyboval približne na úrovni 22€ mesačne za jedného používateľa, koľko služba stojí dnes už HP na svojich stránkach neuvádza.

Dostupné sú navyše dva programy – “Essential” a “Premium”. Prvý program umožňuje na serveroch spoločnosti HP používať maximálne 10 aplikácií a používateľovi ponúka 4 GB vyhradenej operačnej pamäte. Prémiová varianta, ktorá bude pochopiteľne drahšia, ponúka 8 GB vyhradenej operačnej pamäte, neobmedzený počet nainštalovaných aplikácií a navyše pravidelné odosielanie podrobných správ o využívaní daného účtu.

workspace

V mesačnom poplatku je navyše zahrnutá aj technická podpora. Keďže všetko beží na serveroch spoločnosti HP, používateľ nemá žiadne náklady na správu a údržbu. Práve z tohoto dôvodu ide o zaujímavé riešenie aj pre malé a stredné firmy, ktoré si nemôžu dovoliť budovať a spravovať rozsiahlu IT infraštruktúru. V prípade, že sú dáta skladované na serveroch, opäť je zodpovednosťou prevádzkovateľa, teda spoločnosti HP, aby ich dostatočne zabezpečila a chránila pred prípadnou stratou napríklad poškodením diskov, ako aj pred neoprávneným prístupom.

Náš tip
Ako bezdrôtovo premietať Continuum na Windows 10 počítače cez funkciu Pripojiť | Návod

Workspace

Praktické používanie služby HP Workspace

Každý používateľ má prístupové údaje, pomocou ktorých sa dostane k správe svojho účtu, ako aj priamo k používaniu aplikácií. Začína tým, že cez nastavenia postupne pridá inštalačné alebo ISO súbory k aplikáciám, ktoré chce cez HP Workspace používať. O ich inštaláciu sa postarajú už technici spoločnosti HP, pričom tento proces je podľa našich skúseností otázkou tak hodiny. Samozrejme, že to závisí aj od počtu aplikácií, ktoré chcete nainštalovať.

Keď je všetko pripravené, nezostáva už nič iné, len zapnúť režim Continuum, spustiť aplikáciu HP Workspace a prihlásiť sa. Používateľ sa tým dostáva do rozhrania odkiaľ si vyberá “virtualizované” aplikácie a pristupuje ku cloudovým úložiskám, ktoré si môže priamo prepojiť s pracovným prostredím. Využívať je pritom možné služby Dropbox, Google Drive a Box. Cez aplikácie balíka Office je ale napríklad možné pristupovať aj ku cloudovému úložisku OneDrive. Rozhranie pracovného prostredia zobrazuje aj informácie o trvaní pripojenia, kvalite spojenia, ponúka prístup k virtuálnej klávesnici, spomínaným cloudovým úložiskám a aplikáciám, pričom umožňuje aj prechod do režimu celej obrazovky.

Workspace 7

Práca s aplikáciami prebieha v podstate rovnako, ako keby ste ich používali na počítači, keďže technicky vzaté to aj robíte. V prehliadači Firefox tak napríklad môžete inštalovať a používať aj rôzne doplnky. Rovnako tak môžete sťahovať a otvárať súbory. Vyskúšali sme viacero aplikácií, ktoré by našli uplatnenie vo firmách, či už išlo o komunikačného klienta Slack, kancelárske nástroje Office, či prehliadače Chrome a Firefox. Všetko fungovalo tak, ako by sa to dalo očakávať. Dostupná je dokonca aj aplikácia Prieskumník, pomocou ktorej je možné pristupovať k súborom v smartfóne, ako aj k vyhradenému priestoru na disku virtuálneho počítača.

Workspace 2

Napriek tomu má HP Workspace isté technické obmedzenia. Keďže reálne všetko beží vzdialene na serveroch, dochádza pri práci k jemnej odozve. Pokiaľ však máte stabilné internetové pripojenie, nemali by ste mať pri práci väčšie problémy. Okrem toho ale dochádza aj k badateľnej odozve obrazu, ktorý nie je úplne plynulý a podľa dostupných informácií má snímkovacia frekvencia dosahovať 15 FPS.

Pri práci s aplikáciami to ale nepredstavuje problémy, keďže väčšina prvkov je aj tak statická. Horšia je situácia pri prehrávaní videa, no to nie je štandardná vec, na ktorú je služba HP Workspace určená. Používateľ musí počítať aj s niekoľkosekundovým čakaním pri prvom spúštaní, keďže rozhranie sa musí najskôr pripraviť na virtuálnom stroji. Následne je ale spúšťanie jednotlivých aplikácií takmer okamžité, podobne ako keď ich spúšťame na počítači.

Workspace 4

Služba HP Workspace celkovo predstavuje atraktívne riešenie, ktoré má síce drobné technické obmedzenia, no na druhej strane dramatickým spôsobom vylepšuje funkciu Continuum. Reálne využitie momentálne nachádza len vo firemnom segmente, no s drobnými úpravami by našla svojich priaznivcov aj medzi bežnými používateľmi.

Workspace 8

Orientované na podniky, použiteľné pre bežných ľudí

HPčko ukázalo, že možností ako sa aktívne popasovať s najväčšími slabinami funkcie Continuum je tu hneď niekoľko, pričom často stačí zapojiť dávku kreativity a poriadne sa do toho oprieť. Teraz už zostáva na Microsofte, ako k tomu celému naďalej bude pristupovať, a či sa mobilným zariadeniam s režimom Continuum plánuje venovať.

HP Workspace je síce vecou orientovanou primárne na podniky, no ponúknuť niečo obdobné, cenovo atraktívnejšie aj bežným používateľom by nemalo predstavovať až taký veľký problém. O využívanie tradičných aplikácií na smartfónoch je pritom evidentný záujem a navyše to odstraňuje problém, ktorý je Windows smartfónom vyčítaný dlhodobo – celkový nedostatok aplikácií.

Continuum-4

V prípade prenosnej dokovacej stanice HP Elite x3 Lap Dock je najväčším problémom cena na úrovni 500€, kvôli ktorej sa pre bežného používateľa z pochopiteľných dôvodov stáva nezaujímavá. Videli sme však už niekoľko podobných produktov, ktoré boli cenovo omnoho zaujímavejšie, no menej dostupné. Pokiaľ by Microsoft mal záujem pracovať na zvýšení mobility funkcie Continuum rovnakým spôsobom, nemalo by mu robiť problémy ponúknuť obdobné zariadenie za približne tretinu ceny, čím by záujem zo strany bežného používateľa určite narástol.

Tieto riešenia od spoločnosti HP sú, ako sme uvádzali už viackrát, orientované primárne na firemný segment, kde majú prioritu iné veci, ako v prípade bežného koncového používateľa. Nápady sú to napriek tomu rozhodne atraktívne a v základe použiteľné. Množstvo podnetov od používateľov a svoje vlastné plány, ako vylepšiť Continuum má ale samozrejme aj Microsoft. Vyzerá to tak, že najviac by používatelia benefitovali, z toho, keby Microsoft oslovil priamo HP a spoločnými silami by celé Continuum posunuli o úroveň vyššie.

HP-Elite-x3-Dock

22.05.2017
  • Martin Szunyog

    s tou potrebou doku a potreby neviem čoho všetkého je to blbosť 😉
    stále sa dá pripájať cez Wifi- sieť. nemám dok a doma v obývačke používam len Continuum práve cez sieť. pripojiť sa dá aj „prípojkou“ ktorá príma signál a výstup na HDMI, prípadne PC/NTB/rôzne mini PC alebo nové monitory/TV majú v sebe rôzne možnosti pripojenia sa naň pomocou siete (myslim že je to Mircast alebo niečo také… keď idem do nákupného centra tak keď otvorím Continuum tak ich namna vylezeie milion….). a po sieti(podľa) druhu to dokáže ísť na 99% iba s minimálnymi lagmi a funguje aj na zložitejších sieťach s medzi stupňami.

+