Konečná pre Windows Phone 8.1: V decembri končí Microsoft Store