MojWindows

Pravidelné mesačné opravené a bezpečnostné aktualizácie sú už dostupné. Vydané boli v štandardnom termíne, teda práve počas druhého utorka v mesiaci. Pre zariadenia s operačným systémom Windows 10 je číselné označenie zostavy posunuté na 15063.413 (KB4022725) a v prípade smartfónov ide o označenie 15063.414. Čo sa týka obsahu, v obidvoch prípadoch ide ako štandardne o opravu výraznejších chýb a takzvané bezpečnostné záplaty, ktoré odstraňujú potencionálne zraniteľnosti systému. Dostupné sú štandardným spôsobom – cez službu Windows Update.

  • Opravený problém, používateľ musel pre prihlásenie stlačiť medzerník aj po tom, čo prihlásenie bolo autorizované pomocou sprievodného zariadenia , ako napríklad smartfón.
  • Opravený problém s pomalými operáciami firewallu, ktoré v určitých situáciách spôsobovali problémy s ostatnými úkonmi.
  • Opravené problémy, ktoré pri používaní funkcie „Zdieľané možnosti“ blokovali upozornenia Cortany.
  • Opravený problém, kedy funkcia Privacy Separator pre Wireless Access Point neblokovala komunikáciu medzi zariadeniami na lokálnych podsieťach.
  • Opravený problém s prácou pomocou dotykového pera na zariadeniach Surface Hub, kedy dochádzalo k prerušovaniu zadávaného vstupu.
  • Opravený problém, kedy prehliadač Internet Explorer 11 pri otváraní stránok z ponuky Obľúbené ignoroval nastavenia pre presmerovanie stránok do Microsoft Edge.
  • Opravené dodatočné problémy s informáciami o časových zónach a prehliadačom Internet Explorer.
  • Obsahom aktualizácie sú bezpečnostné záplaty pre jadro Windows, ovládače bežiace v režime jadra Windows, službou Microsoft Windows PDF, Microsoft Uniscribe, Device Guard, Internet Explorer, Windows Shell a Microsoft Edge.
14.06.2017

+