MojWindows

Pre členov programu Windows Insider zaradených do aktualizačného okruhu Fast, sú dostupné nové testovacie verzie systému Windows 10 pre počítače aj smartfóny. Pre počítače ide konkrétne o zostavu 16188, a pre smartfóny 15210. Zatiaľ čo používatelia na počítačoch sa tešia z viacerých noviniek a vylepšení, v prípade smartfónov ide len o drobné opravy.

Čo je nové pre počítače

Čítačka PDF súborov v prehliadači Microsoft Edge sa okrem opravy množstva chýb na základe pripomienok Insiderov, dočkala aj nových funkcií. Ide o hlavne o možnosť vypĺňať formuláre, ktoré sú vo forme PDF súboru, cez prehliadač je taktiež možné pomocou doplnku kreslenia pracovať v PDF súboroch. Okrem toho bol zlepšený aj prehľad obsahu PDF dokumentov, keďže pribudla tabuľka s prehľadom kapitol a obsah je možné otáčať podľa potreby. Navyše sa dá meniť aj spôsob zobrazovania strán.

edge-toc

Pre prehliadač Microsoft Edge je taktiež dostupné nové ochranné prostredie Windows Defender Application Guard, ktoré poskytuje pokročilú ochranu pre používateľov systému v edícii Enterprise.

Ikona nastavení programu Windows Insider dostala novú podobu mačky „Ninjacat“.

Nastavenia pre digitálnu asistentku Cortana boli integrované do systémových Nastavení. Ďalej boli prepracované nastavenia pre nástroj Lupa.

Magnifier

Po stránke systémových aktualizácií bolo prepracované správanie upozornení, ktoré sú teraz interaktívne, takže používateľ je vždy upozornený na nadchádzajúci reštart systému bez toho, aby ho rušili pri práci.

Zmeny, opravy a vylepšenia pre počítače

 • Opravené problémy s chybami zobrazovania v aplikáciách pri použití čínskej lokalizácie systému.
 • Opravené problémy s pádmi aplikácie Explorer.exe pri používaní nástrojov z rozhrania Windows Ink.
 • Spúšťanie aplikácie Windows Defender Security Center pomocou dvojitého poklikania na ikonu v notifikačnej oblasti opäť funguje.
 • Vylepšenia pre digitálnu asistentu Cortana týkajúce sa zrušení aktívnych upozornení.
 • Lokalizované aplikácie už fungujú správne. Rovnaký problém pritom spôsoboval aj problémy s nefunkčnou dialógovou ponukou „Save“. Tento problém je teda tiež opravený.
 • Opravené problémy so stabilitou Centra Akcií.

Známe chyby pre počítače

 • Obnovenie systému cez Nastavenia nefunguje.
 • Objavujú sa chybové hlášky informujúce o problémoch s aktualizáciami.
 • Surface 3 nie je možné aktualizovať pokiaľ je v čítačke vložená SD karta.
 • Otvorenie ponuky Windows Update môže spôsobiť pád systémovej aplikácie Nastavenia.
 • Otvorenie ponuky Nastavenia->Prispôsobenie->Obrazovka uzamknutia môže spôsobiť pád aplikácie Nastavenia.
 • Outlook 2016 sa môže pri spustení zaseknúť na úvodnej obrazovke.
 • Vypínanie systému sa môže zaseknúť na obrazovke vypnutia.
 • V niektorých prípadoch môže pri otvorení ponuky Štart dôjsť k jej pádu. Druhé otvorenie ale funguje bez problémov.

Čo bolo opravené alebo vylepšené pre smartfóny?

 • Opravený bol problém s funkciou Glance screen, kedy nedochádzalo k aktualizovaniu zobrazovaného času.
 • Opravené správanie systému pri prihlasovaní k vybraným službám, kedy pri synchronizácii nedochádzalo k zobrazovaniu textových správ.

Známe chyby pre smartfóny

 • V nastaveniach je pri označení Copyright zobrazení nesprávny dátum.
 • Aplikácia WeChat nefunguje.
05.05.2017

+