87-ročná babička má netradičnú záľubu, v Skicári vytvára krásne obrazy