MojWindows

To, že spokojný zamestnanec, ktorý sa v práci cíti dobre, je produktívny zamestnanec, ako aj to, že pracovné prostredie vo veľkej miere dokáže ovplyvniť kreativitu a duševnú pohodu si uvedomuje množstvo firiem po celom svete. Len máloktoré z nich ale tejto téme venujú takú pozornosť ako Microsoft.

Ten sa návrhu optimálneho pracovného prostredia venuje dlhodobo a svoje poznatky a skúsenosti premieta do reality jednak pri budovaní centrál po celom svete, ale aj pri vytváraní praktických ukážok toho, ako by mala vyzerať synergia práce a pohody.

Únik pred stresom a návrat k prírode

Nakoľko v tejto oblasti nie je žiadnym nováčikom, nebojí sa púšťať aj do ambicióznych projektov, nad ktorými sa verejnosť len pozastavuje v nemom úžase a tajne dúfa, že raz bude mať podobné pracovné benefity. Jedným projektom z tohto súdka sa Microsoft nedávno pochválil na firemnom blogu. Jasne v ňom ukázal, že zatiaľ čo väčšina firiem sa snaží svoje kancelárie oživiť trochou zelene, pristúpiť sa k tomu dá aj opačne a kancelárie preniesol priamo do prírody.

Opieral sa pri tom o štúdiu lekárky Evy M. Selhubovej z Harvardovej univerzity, ktorá prišla so záverom, že stromy a rastliny vylučujú aromatické chemikálie, ktoré ovplyvňujú naše sústredenie sa, duševný stav a dokonca aj našu imunitu.

Únik pred stresom veľkomesta v podobe návratu k prírode by tak mal mať blahodárne účinky na zdravie zamestnancov a zároveň by malo dôjsť aj k nárastu ich celkovej produktivity. Ako sa navyše ukázalo v prieskume medzi zamestnancami Microsoftu, väčšina z nich by dala prednosť práci v prírode, pokiaľ by im to bolo umožnené. Projekt s cieľom vytvoriť pracovné prostredie v korunách stromov tak dostal zelenú a s ponukou o spoluprácu bol oslovený Pete Nelson, ktorý mal v tejto oblasti bohaté skúsenosti.

Pri hľadaní vhodnej lokality sa nemuselo chodiť ďaleko

Centrála Microsoftu v oblasti Pacific Northwest sa nachádza v blízkosti lesa a nakoľko by zamestnanci nemuseli za prírodou nikam cestovať, ukázalo sa, že ide o ideálne miesto pre “domčeky na stromoch”. Vo výške takmer štyroch metrov nad zemou tak postupne vyrástli outdoorové kancelárie, kde za štebotu vtáčikov prebiehajú neformálne stretnutia i hľadanie inšpirácie, čí kúska pokoja.

Pokľudnú atmosféru dotvárajú pohodlné hojdacie kreslá a teplo sálajúce z plynového krbu. O možnosť nerušene pracovať sa stará všadeprítomná Wi-Fi a nenápadne umiestnené elektrické zásuvky. Počas pobytu vonku je taktiež možné navštíviť útulnú kaviareň s ľahkým občerstvením, prípadne reštauráciu, kde sa podávajú barbecue špeciality.  

Priľahlý lesný komplex momentálne ukrýva trojicu “domčekov na stromoch”. Dvojica je už v prevádzke a využíva koncept otvorených konferenčných miestností. Ten tretí predstavuje akýsi krytý salón a otvorený bude ešte pred koncom roka. Už v počiatočnej fáze projektu sa počítalo s tým, že priestory musia byť plne prepojené s prírodou, ale aj s tým, že stromy budú naďalej žiť svojim životom a postupne rásť.

Podľa potreby je tak na jednej strane komplex možné rozšíriť, no zároveň je zohľadnená aj jeho obmedzená životnosť, ktorá bola odhadnutá na 20 rokov. A čo na to hovoria samotní zamestnanci? Prostredie si nemôžu vynachváliť.

Zdroj: Microsoft

20.10.2017

+