MojWindows

Za ostatné mesiace sme už mali možnosť vidieť desiatky, viac, alebo menej praktických použití rozšírenej reality prostredníctvom okuliarí HoloLens.  Záujem prejavili odvetvia ako zdravotníctvo, stavebný priemysel, vojenský priemysel, bankový sektor, školstvo, či dokonca letecké spoločnosti, ale aj hráči, ktorí si chceli spríjemniť voľný časA hoci princípy z hry Portal prenesené do reálneho sveta vyzerali pomerne zaujímavo, najnovší počin, ktorý má na svedomí 28-ročný vývojár Abhishek Singh, si taktiež zaslúži nemalú pozornosť.

Prostredníctvom herného engine Unity sa mu podarilo vytvoriť kompletnú rekonštrukciu prvej hernej úrovne z hry Super Mario Bros. upravenú pre rozšírenú realitu. Aby toho nebolo málo, následne sa obliekol do kostýmu ikonického Maria a prostredníctvom okuliarí HoloLens svoje dielo, 110 metrov dlhú úroveň, patrične otestoval.

26.06.2017

+