MojWindows

Hoci verejné testovanie jesennej aktualizácie začalo len v polke februára, a zatiaľ sa vo vydaných zostavách neobjavili žiadne novinky, zoznam potenciálnych, ale hlavne očakávaných noviniek má už teraz niekoľko bodov.

Ide o veci a funkcie, ktoré boli verejne prezentované, no doteraz do systému nedorazili a zjavne nebudú ani súčasťou najbližšej veľkej aktualizácie „Redstone 4“, prípadne boli testované interne alebo s vybranými členmi zapojenými do programu Windows Insider. V tomto prípade ide len o malú ochutnávku toho, čo by sa v systéme malo na jeseň objaviť po boku množstva ďalších vylepšení.

Microsoft ešte počas minulého roka ohlásil, že pre Windows 10 bude vydávať dve veľké aktualizácie ročne. Jednu na jar buď v marci alebo apríli, a tú druhú na jeseň, konkrétne v septembri, prípadne v októbri. Pokiaľ bude všetko prebiehať tak ako doteraz, aktualizácia „Redstone 5“ bude dokončená v septembri, a po riadnom otestovaní sa o mesiac neskôr začne s jej distribúciou.

Nové rozhranie Rýchlych akcií

O tom, že Microsoft plánuje upraviť aktuálne Centrum Akcií sa prvé informácie objavili v polovici minulého roka ešte v súvislosti s aktualizáciou Fall Creators Update. Cieľom bolo oddeliť takzvané rýchle akcie do samostatnej ponuky pripnutej na panel úloh.

V systéme sa ale doteraz žiadne takéto zmeny neobjavili a podľa dostupných informácií je táto úprava spolu s ďalšími krokmi pre zavedenie „čistejšieho“ rozhrania plánovaná ako obsah aktualizácie „Redstone 5“.

Presťahovaná Cortana obohatená o textovú komunikáciu

Digitálna asistentka Cortana by mala v blízkej budúcnosti zmeniť v prostredí Windows 10 svoje umiestnenie. Konkrétne sa hovorí o jej priamej integrácii do Centra Akcií, odkiaľ vypadnú vyššie spomínané Rýchle akcie. S touto zmenou má prísť aj lepšie triedenie upozornení, na tie ktoré súvisia s Cortanou a tie od systému a aplikácií.

Zároveň sa v súvislosti s Cortanou už dlhšiu dobu spomína pridanie rozhrania pre textovú komunikáciu a zadávanie príkazov. Tieto zmeny majú byť plánované práve pre aktualizáciu „Redstone 5“, čo vzhľadom na súvis s vyššie spomínanou zmenou rozhrania dáva zmysel.

Cortana

Cloud Clipboard

Clipboard v podstate predstavuje zdieľanú schránku kam sa ukladajú všetky dáta, ktoré používateľ kopíruje (CTL + C) na svojom zariadení, pričom následne ich môže vložiť (CTRL + V) na ľubovoľnom z prepojených zariadení. Napríklad si na počítači skopíruje časť textového dokumentu, a tú následne môže vložiť do súboru na smartfóne.

Má ísť o voliteľný nástroj pre používateľov, ktorí pracujú s viacerými typmi zariadení a potrebujú tak plynulo prenášať informácie. Zatiaľ sa spomínala možnosť prepojenia počítačov so systémom Windows 10 a Android a iOS smartfónov.

Cloudová schránka Clipboard bola prezentovaná ešte počas vývojárskej konferencie Build 2017 ako plánovaná súčasť aktualizácie Fall Creators Update. Projekt sa neskôr ukázal byť príliš časovo náročný, čo znamenalo jeho posunutie na neskoršie vydanie. Práve „Redstone 5“ sa tak javí ako vhodná príležitosť na debut tejto „cloudovej schránky“.

Windows „Sets“

Správy o tom, že Microsoft plánuje pre Windows 10 zaviesť možnosť združovať okná rozličných aplikácií do jedného celku rovnako, ako to funguje v prípade kariet vo webových prehliadačoch, siahajú ešte na začiatok roka 2017.

To, že nejde len o fámy sa ukázalo koncom novembra, kedy bola táto možnosť oficiálne prezentovaná a verejne testovaná s vybranou časťou „Insiderov“.

Nakoľko ale ide o výrazný zásah do rozhrania operačného systému Windows 10, Microsoft uviedol, že túto novinku v pripravovanej aktualizácii „Redstone 4“ ešte neuvidíme. Jesenná aktualizácia „Redstone 5“ sa tak javí ako vhodný kandidát na jej uvedenie.

V praxi by mala prísť vhod hlavne v prípadoch, kedy používateľ pracuje na nejakom projekte a všetky potrebné programy, ktoré má kvôli tomu spustené, si združí do jedného okna, kde medzi nimi potom prepína.

Keď totiž toto okno zatvorí, systém si uloží informácie o tom, ktoré aplikácie, a v akom stave tu boli spustené, čo má umožniť opätovné spustenie do rovnakého stavu – teda instantné pokračovanie v práci.

Nové rozhranie pre vyhľadávanie

Informácie o plánovanej úprave vyhľadávacieho rozhrania sa objavili v polovici minulého roka, prakticky po boku správ o novom rozhraní pre Rýchle akcie. Reálne kontúry ale nabralo až v rámci testovacích zostáv aktualizácie „Redstone 4“, kde sme s ním mohli pracovať vďaka úprave systémových registrov.

Nové rozhranie, ktoré svoju inšpiráciu zjavne našlo u konkurencie s logom nahryznutého jablka, už nie je súčasťou panelu úloh. Ide o samostatné okno, ktoré sa zobrazí na strede obrazovky, pričom sa počíta s jeho rozdelením na dve časti – pre vyhľadávanie online a vyhľadávanie v zariadení.

Nakoľko prvotná implementácia prebehla už v  „Redstone 4“, ide o horúceho kandidáta na premiéru v rámci jesennej aktualizácie.

Pokračuje aj vylepšovanie už zavedených zmien

Dočkať sa máme aj viacerých vylepšení pre tradičné oblasti ako sú prehliadač Microsoft Edge, dizajnový jazyk Fluent Design, či nedávno pridané rozhranie Ľudia.

Náš tip
Skladací tablet “Andromeda” – čo všetko sa o tomto zariadení (vraj) vie
28.02.2018

+