MojWindows

Tak ako bolo pred časom prisľúbené, Microsoft opäť upravuje aktualizačný proces systému Windows 10 s cieľom znížiť dobu, počas ktorej nie je možné s počítačom pracovať.

V podstate ide o to, že aktualizačný proces pre veľké aktualizácie je rozdelený do dvoch fáz – „online“, kedy sa všetky potrebné veci odohrávajú na pozadí zatiaľ čo je možné so systémom pracovať a „offline“, kedy prebieha inštalácia a vám sa zobrazuje typická modrá obrazovka s nabiehajúcimi percentami.

Microsoft preto nemusel hľadať príliš kreatívne riešenie, stačilo mu väčšiu časť úkonov presunúť do pripravovacej, teda „online“ fázy. Tým došlo k skráteniu druhej fázy, a hoci celkovo trvá proces od stiahnutia po dokončenie inštalácie rovnako dlho, používateľ to vníma inak.

So systémom kvôli inštalácii aktualizácie totiž nemôže pracovať dramaticky kratšiu dobu, než to bývalo zvykom.

Fall Creators Update
Kratšia fáza

Zverejnené boli aj konkrétne čísla pre porovnanie starého a nového prístupu. Ešte v apríli minulého roka mala priemerná doba „offline“ fázy trvať až 82 minút, čo rozhodne nie je práve najmenej.

S príchodom aktualizácie Fall Creators Update to Microsoft stlačil na prijateľnejších 51 minút, no na úpravách ďalej pokračoval vzhľadom na odozvu zo strany používateľov a proces sa mu podarilo ešte skrátiť.

Pre nadchádzajúcu aktualizáciu známu ako „Spring Creators Update“ má „offline“ fáza trvať už len 30 minút. V porovnaní s pôvodným číslom sa tak Microsoftu inštalačný proces podarilo navonok skrátiť až o 60%.

Posledné zo zlepšení bolo dosiahnuté tak, že do „online“ fázy bola presunutá ďalšia dvojica úkonov – príprava na migráciu súborov používateľa a proces zavedenia nového systému do dočasného priečinka.

Dlhšia fáza

Hoci technicky je dĺžka inštalácie veľkých aktualizácií rovnaká, doba počas ktorej nie je možné zariadenie používať bola dramaticky znížená a naopak bola predĺžená príprava na pozadí. Navonok bol ale proces zrýchlený, to je presne to, čo je pre používateľov dôležité.

Náš tip
Prebiehajúce sťahovanie aktualizácií vo Windows 10 bude možné pozastaviť a dokončiť neskôr

Zdroj: Microsoft

20.03.2018

+