MojWindows

To, že sa Microsoft pre svoj najnovší operačný systém, Windows 10, rozhodol prejsť na nový aktualizačný model „Windows ako služba“ so sebou, tak ako všetko, prinieslo plusy aj mínusy.

Aktualizácie s opravami a novými funkciami, ktoré systém postupne zveľaďujú sú vydávané omnoho častejšie ako bývalo zvykom v prípade niekdajších balíkov „Service Pack“, no na druhej strany si to vyberá svoju daň, nakoľko inštalácia veľkých aktualizácií môže v závislosti od konfigurácie a internetového pripojenia trvať aj niekoľko hodín.

Microsoft sa proti tomu snaží zakročiť a situáciu značne zlepšiť pomocou rôznych opatrenínových mechanizmov, ku ktorým čoskoro pribudne možnosť sťahovanie aktualizácie pozastaviť a plynulo dokončiť neskôr, bez straty už získaných dát, no používatelia sa sťažujú naďalej. Zavedená bola dokonca aj nová distribučná platforma Unified Update Platform, ktorá mala zmenšiť veľkosť aktualizácií až o 35%.

Našťastie to ale vyzerá tak, že pripravované sú ešte ďalšie novinky, ktoré aktualizačný proces upravia, a tým skrátia dobu inštalácie veľkých aktualizácií.

V tomto duchu sa vyjadrila priamo Dona Sarkar, ktorá zodpovedá zo program Windows Insider, a teda aj za novinky a vylepšenia v systéme. Ako presne bude aktualizačný proces upravený, ani aké veľké zlepšenie máme očakávať už však neuvádza.

Zmenu zavádza aj „Redstone 4“

V najnovšej testovacej zostave pripravovanej aktualizácie „Redstone 4“ bol zavedený nový mechanizmus pre službu Windows Update. Ten by mal čiastočne pomôcť s aktualizačným procesom, no očakávajú sa ďalšie, omnoho výraznejšie zmeny pre skrátenie času samotnej inštalácie.

Spomínaná úprava je taká, že služba Windows Update bude pri vyhľadávaní, sťahovaní a inštalácii nových aktualizácií na počítači, ktorý je pripojený v elektrickej sieti, zabraňovať prechodu do režimu spánku, k čomu by štandardne došlo pri dlhej neaktivite používateľa.

Prechod do režimu spánku bude oddialený po dobu maximálne dvoch hodín, aby služba Windows Update získala viac času pre dokončenie sťahovania aktualizácie alebo jej prípravu na inštaláciu. Samotná inštalácia, počas ktorej so zariadením nemôžete pracovať, sa tak síce nezrýchli, no aktualizácia sa nebude musieť opakovane sťahovať alebo pripravovať len kvôli tomu, že sa počítač uspí.

Práve do procesu prípravy na inštaláciu boli v rámci Fall Creators Update presunuté niektoré úkony z fázy inštalácie, nakoľko príprava môže prebiehať na pozadí, zatiaľ čo používateľ so svojim zariadením pracuje. Akonáhle sa ale začne inštalácia, nezostáva nič iné, len sa pozerať na modrú obrazovku, kde postupne nabiehajú percentá. Preto by táto „inštalačná“ fáza mala trvať čo najkratšie.

Ani táto úprava s cieľom skrátiť dobu, počas ktorej nie je možné so zariadením pracovať, ale zjavne nestačila, a tak to bude chcieť ďalšie zásahy.

 

Náš tip
Ako sa vrátiť na predošlú verziu Windows 10 po inštalácii veľkej aktualizácie

Zdroj: Microsoft

25.02.2018

+