MojWindows

Microsoft k  10. aprílu ukončí podporu pre operačný systém Windows 10 s aktualizáciou Anniversary Update, ktorá je dostupná od augusta 2016. Tá nesie označenie verzie 1607 a číselné označenie zostavy 14393. V praxi ukončenie podpory znamená to, že systém už nebude dostávať žiadne opravné ani bezpečnostné aktualizácie.

Pracovať s touto verziou sa bude dať aj naďalej, no používatelia sa vystavia väčšiemu bezpečnostnému riziku, ako aj možným komplikáciám pri používaní nového hardvéru. Aby systém zostal naďalej podporovaný, stačí ho aktualizovať na novšiu verziu. To prebieha bezplatne cez aktualizačný mechanizmus Windows Update.

Týkať sa to ale nebude edícii Enterprise a Education, ktoré vo všeobecnosti dostávajú dodatočnú podporu ešte po dobu 6 mesiacov.

Nové verzie vychádzajú častejšie, udržovať ich je problematické

Postupné ukončenie podpory pre staré verzie systému je súčasťou modelu „Windows ako služba“ (WaaS). Nové verzie systému vychádzajú dvakrát ročne namiesto predošlej stratégie, kedy to bolo raz za 2-3 roky. Podmienkou, ktorá koncovému používateľovi zaručuje plnú podporu, a teda bezpečnostné a opravné aktualizácie, je práve inštalácia vždy najnovšej verzie systému.

Dlhodobo podporovať narastajúce množstvo verzií toho istého systému by bolo jednak neefektívne, ako aj finančne nákladné. Microsoft ich postupne preto redukuje, pričom každú vydanú verziu sa snaží podporovať aspoň po dobu 18 mesiacov.

Celková podpora pre Windows 10 platí minimálne do roku 2020, za predpokladu, že používateľ bude mať vždy najnovšiu verziu systému. Po uplynutí tohto termínu by malo dôjsť k prechodu do štádia rozšírenej podpory na ďalších 5 rokov.

Stále je tu ale možnosť, že tieto termíny budú ešte predĺžené, hlavne s ohľadom na to, že Windows 10 má byť posledným operačný systémom Windows.

Náš tip
Microsoft potvrdil apríl ako termín vydania jarnej aktualizácie „Redstone 4“

15.03.2018

+