MojWindows

Pod pojmom Windows Shell sa skrýva v podstate celé používateľské rozhranie Windows, s ktorým každodenne pracujeme. Umožňuje nám pohodlný prístup k rôznym prvkom, funkciám a objektom nevyhnutným pre spúšťanie aplikácií, či používanie príslušenstva. Patrí sem napríklad panel úloh, ponuka Štart, Centrum akcií, pracovná plocha. V podstate ide o nadstavbu, ktorá zastrešuje všetky súčasti systému a dáva im používateľsky príjemnú podobu.

Hoci je Windows 10 vo svojom jadre rovnakým systémom, ktorý beží na smartfónoch, ako aj na počítačoch, každá z platforiem (smartfóny, PC, Xbox) má svoju vlastnú používateľskú nadstavbu – Windows Shell. Microsoft podľa najnovších správ chce túto situáciu zmeniť.

10158-windows-10-mobile

Portál WindowsCentral s odvolaním na svoje interné zdroje v Microsofte priniesol informácie o prácach na akomsi adoptívnom rozhraní pre Windows 10, ktoré bude fungovať naprieč všetkými zariadeniami – PC, tablety, smartfóny, HoloLens a dokonca aj Xbox. Cieľom je vytvoriť skutočne univerzálne rozhranie, ktoré sa dokáže „preskladať“ potrebám používateľa v závislosti od toho, ako je zariadenie používané. Koncept rozhrania, ktoré sa prispôsobuje každému zariadeniu bez ohľadu na jeho typ, jasne zapadá do základnej myšlienky o jednom veľkom ekosystéme Windows 10. Microsoft adaptívne rozhranie interne označuje ako Composable Shell, prípadne používa skratku CSHELL.

Microsoft_Lumia_950_recenzia-8

Dobrým príkladom využitia rozhrania Composable Shell má byť plnohodnotný systém Windows 10 na smartfónoch s ARM architektúrou. Hoci je to dnes už technicky možné, problémom je to, že rozhranie plnohodnotného systému Windows 10 sa nedokáže prispôsobiť pre zmysluplné použitie na 5-, či 6- palcových obrazovkách. S príchodom univerzálneho Composable Shell by sa to ale zmenilo. Rozhranie by sa v tomto prípade preplo do mobilného módu, kedy by poskytovalo funkcie a ovládanie očakávané od mobilného operačného systému. Naopak pri pripojení k externému monitoru by prešlo do plnohodnotnej, desktopovej, verzie. Táto myšlienka tak stavia na koncepte režimu Continuum, no konečne ho doťahuje.

Náš tip
Continuum – zo smartfónu takmer plnohodnotný počítač

Microsoft_Lumia_950_recenzia-5

Keď sa na to pozrieme zo širšia, Microsoft by pri adaptívnom rozhraní operačného systému mohol využiť svoj nedávno získaný patent na skladacie zariadenia. Rozhranie so všetkými prvkami by sa hladko prepínalo a prispôsobovalo aktuálnemu režimu, v ktorom zariadenie pracuje. Pokiaľ by bolo zložené v kompaktnom móde (smartfón), využívalo by sa rozhranie prispôsobené menšej obrazovke. Akonáhle by sa však rozprestrelo do režimu tablet, upravilo by sa aj rozhranie. Keď by ho používateľ pripojil do doku s externým monitorom, získal by počítač, opäť s očakávaným rozhraním.

Používateľ by tak konečne mal vo svojom vrecku skutočne plnohodnotný počítač. Opäť narážame na vyššiu formu toho, o čo sa Microsoft doteraz snažil s režimom Continuum. To, že nové prostredie bude univerzálne naprieč všetkými druhmi zariadení ale neznamená, že systém bude všade totožný. Veci, ktoré nebudú mať príliš veľký zmysel na danom type zariadenia tam nebudú pretláčané nasilu.

Každý typ zariadenia si tak naďalej zachová svoje primárne aspekty. Rovnaké rozhranie, ktoré funguje na konzole by nemalo príliš veľký zmysel pre použitie na smartfónoch. Niektoré prvky by ale svoje opodstatnenie mať mohli.

DSC_0113

Týmto spôsobom si Microsoft zároveň chce uľahčiť ďalší vývoj a údržbu, kedy by všetky prvky zdieľali jeden kód. Prvé snahy o zjednotenie všetkých zariadení pod jedno „rozhranie“ sa majú začať objavovať v najbližších veľkých aktualizáciách pre Windows 10. Stále sa ale pozeráme len na kúsky skladačky, na hlavnú myšlienku, od ktorej reálneho naplnenia sme ešte vzdialení prinajmenšom hŕstku veľkých aktualizácií. Kadečo sa tak môže zmeniť.

Zdroj: WindowsCentral

18.01.2017

+