MojWindows

Program Windows Insider, ktorý sa bežným ľuďom umožňuje zapojiť do testovania pripravovaných verzií Windows 10 bol spustený v septembri 2014. Od tohto momentu sa jeho šéfom a pre mnohých aj ikonou stal Gabriel Aul, ktorý s Insidermi aktívne komunikoval primárne pomocou sociálnej siete Twitter. Ešte počas konferencie Build 2016 priblížil vznik programu a to, ako sa postupne vyvíjal. Na rozdiel od predošlých systémov Windows sa široká verejnosť mohla po prvýkrát dostať v predstihu k veľkému množstvu plánovaných noviniek a vývojárom tak aktívne pomôcť pri tvarovaní budúcej podoby systému.

Windows Insider Aul

Pred spustením tohto programu nebol na verejné testovanie kladený príliš veľký dôraz. V prípade systému Windows 7 boli zverejnené len dve „predfinálne“ verzie a v prípade novšieho Windows 8 išlo o tri takéto verzie. Oproti tomu, pre Windows 10 ich doteraz bolo vydaných 35 pre počítače a 22 pre smartfóny. Ľudia zapojení do programu Windows Insider momentálne majú prístup k novinkám, ktoré budú súčasťou veľkej letnej aktualizácie Anniversary Update.

Prostredníctvom oficiálneho blogu spoločnosti Microsoft, sám Gabriel Aul oznámil, že po 18 mesiacoch predáva žezlo a na čelo programu sa postaví nová šéfka Dona Sarkar. Svoje rozhodnutie odôvodňuje tým, že nie je schopný naplno pracovať na dvoch pozíciách. Minulý rok sa totiž stal viceprezidentom skupiny Engineering Systems, no naďalej zostával aj na čele programu Windows Insider. Ako ďalej uvádza program Windows Insider je príliš dôležitý a jeho aktivita masívna, preto si vyžaduje šéfa, ktorý sa mu bude venovať naplno. V programe bude pôsobiť takpovediac spoza opony, nakoľko jeho tím pracuje na verziách, ktoré idú k testerom. Dona Sarkar preberá pozíciu s okamžitou platnosťou a Aul jej symbolicky odovzdal aj červené tlačidlo, ktoré používal pri zverejňovaní nových verzií systému.

Red Button

Nová šéfka programu Windows Insider pracuje v Microsofte už dlhú dobu ako softvérová inžinierka. Jej kariéra odštartovala ešte v dobách vývoja operačného systému Windows Vista, kedy pracovala na zabudovaní funkcií ako AutoPlay, Bluetooth a Blu-ray. Podielala sa aj na tvorbe operačných systémov Windows 7 a 8, kde pracovala na vyhľadávaní, Prieskumníkovi a dialógoch Otvoriť/Uložiť. Počas éry operačného systému Windows 8.1 pracovala na platforme pre presun, zálohu a obnovenie nastavení a aplikačných dát. V poslednej dobe pracovala v tíme zameranom na rozšírenú realitu HoloLens.

transition-blog-hero-1024x764

Zdroj: Microsoft

02.06.2016

+