MojWindows

Hoci Microsoftu snahy o presadenie sa v oblasti smartfónov nevyšli a používateľov Lumií je ako šafránu, neznamená to, že mobilnej sfére sa prestal úplne venovať.

Vzhľadom na to, že dnes už takmer každý používateľ počítačov vlastní aj smartfón s Androidom alebo iOS, je celkom prirodzené, že Microsoft sa rôznym spôsobom snaží uľahčiť ich vzájomné prepojenie, aby sa duo vzájomne vhodne dopĺňalo a používateľ z toho čerpal výhody.

Všimnúť sme si to mohli pri pridaní sekcie Telefón do systémových nastavení, pri prezentácií možností funkcie Časová os a najnovšie pri predstavení aplikácie “Váš telefón”. Tým to samozrejme nekončí. Už dnes sú pripravované ďalšie funkcie a aplikácie, ktoré predstavujú základné stavebné kamene pre dosiahnutie plánovanej symbiózy dvoch najpoužívanejších zariadení.

Portálu Aggiornamenti Lumia sa z najnovších testovacích zostáv pripravovanej aktualizácie “19H1” podarilo “vydolovať” informácie o jednej z nich.

Podľa všetkého má ísť o systémovú aplikáciu pre “zrkladlenie hovorov” na počítači s Windows 10. Dostupných je síce len veľmi málo informácií, no v princípe by to malo fungovať asi tak, že používateľ bude môcť hovory prichádzajúce na spárovaný smartfón prijímať a vykonávať priamo zo svojho počítača. V čom presne by mal mať takýto spôsob telefonovania výhody oproti klasickej metóde, zatiaľ ale nie je jasné.

Textové reťazce v zdrojom kóde však obsahujú informácie o podpore rôznych gest – napríklad preklopenie prepojeného zariadenia pre spätné zavolanie, čo vyvolalo špekulácie, že aplikácia bude predstavovať základ pre prácu so skladacím zariadením “Andromeda”.

To je síce v princípe celkom možné, no v prvom rade by malo ísť o aplikáciu využiteľnú s ľubovoľným smartfónom, nakoľko práve tam je najväčší potenciál pre vytvorenie používateľskej základne.

Pokiaľ Microsoft s touto aplikáciou skutočne počíta, bližšie informácie by sme sa mali dozvedieť počas nadchádzajúcich mesiacov, s tým ako bude napredovať vývoj aktualizácie “19H1”. Až potom sa uvidí, čo všetko je vlastne v pozadí.

Zdroj: Neowin

06.11.2018

+