MojWindows

Dona Sarkar po viac ako troch rokoch opúšťa pozíciu šéfky programu Windows Insider a verejné testovanie Windows 10 tak už po druhýkrát vo svojej relatívne krátkej, päťročnej, histórii prichádza o vedenie.

Naposledy sa tak stalo v roku 2016, kedy niekdajšieho šéfa Gabriela Aula nahradila práve Dona Sarkar. Tentokrát ale nie je bezprostredne známe, kto preberie oťaže a program bude v Microsofte odteraz zastrešovať.

Dona Sarkar sa síce programu venovala oduševnene, no nie vždy všetko dopadlo presne podľa očakávaní, ba dokonca to z vonkajšej strany vyzerá tak, že hoci počet zapojených ľudí dosiahol 17 miliónov, význam programu ako takého v rámci testovania a ladenia Windows 10 akoby stratil na váhe.

Veľké systémové aj menšie opravné aktualizácie sa opakovane potýkajú s množstvom nedostatkov a aj samotní „verejní testeri“ poukazujú na nedostatočnú komunikáciu zo stany Microsoftu, či už pri reakcii na nahlásené problémy alebo pri objasňovaní rôznych organizačných zmien.

Aby toho nebolo málo, pokrivkáva aj vydávanie testovacích verzií Windows 10. Testeri v okruhu „Slow“ poukazujú na to, že novinky sa k nim dostávajú len veľmi sporadicky. Na druhe strane je okruh „Fast“, ktorý je novinkami zásobovaný vo vysokej kadencii, no Microsoft v tomto prípade začal používať metódu „A/B testovania“, kedy sú novo zavedené zmeny spočiatku sprístupnené len malej časti používateľov a k zvyšku sa dostávajú až po dlhšom čase. To pri rýchlosti vývoja nových verzií Windows 10 nie je ideálne.

Na nového lídra programu Windows Insider, nech už to bude ktokoľvek, preto čaká neľahká situácia. Bude zaujímavé sledovať, ako sa s ňou popasuje a či sa program Windows Insider vráti do čias svojej najväčšej slávy. Ešte začiatkom minulého roka pritom bolo zo strany vedenia avizované, že pre program Windows Insider sú pripravené veľké plány, no koľko z nich bolo realizovaných je otázne.

Dona Sarkar prechádza do tímu pre „vzťahy s vývojármi“ – Microsoft Developer Relations.

Náš tip
Gabriel Aul rekapituluje program Windows Insider

08.10.2019

+