MojWindows

Pre konzoly Xbox 360 je prekvapivo dostupná nová systémová aktualizácia na verziu 2.0.17544.0. Podľa oficiálneho popisu obsahuje „menšie opravy chýb a vylepšenia“, no akékoľvek podrobnosti o tom, čo presne bolo opravované alebo vylepšené bohužiaľ chýbajú.

Starnúcej konzole Microsoft už nevenuje príliš veľkú pozornosť, namiesto toho vylepšuje súčasnú generáciu Xbox One, a v týchto dňoch sa zameriava hlavne na prípravu jej nástupcu – „Project Scarlett“.

Aktualizácie pre Xbox 360 sú vydávané len skutočne sporadicky a neprinášajú žiadne „veľké veci“. Naposledy k tomu došlo v máji minulého roka a Microsoft vtedy zverejnil rovnako strohý popis zmien ako tomu je aj v prípade najnovšej aktualizácie.

Posledná aktualizácia, ktorá priniesla reálne zmeny bola vydaná v septembri 2015. Vlastníkov tejto konzoly ale určite poteší, že hoci sa už roky nevyrába, ešte stále neupadla do zabudnutia.

Náš tip
Nové rozhranie pre Xbox 360 bolo pred únikmi chránené nenápadne, no o to kreatívnejšie
22.08.2019

+