MojWindows

Prototypy alebo predprodukčné verzie softvéru aj hardvéru sú celkom bežne z rôznych dôvodov sprístupňované ľuďom mimo úzkeho, zasväteného okruhu. Ísť môže napríklad o ukážku pre médiá, prezentáciu pre spriatelené strany alebo ľudí z iných tímov, ktorí nie sú celkom zžitý s tým, že pripravovaný produkt treba strážiť ako oko v hlave.

Čím väčší okruh ľudí má k veciam citlivej povahy prístup, tým väčšie je aj riziko, že dôjde k úniku informácií ešte pred oficiálnym odhalením, čo je samozrejme neželaným javom, či už z pohľadu marketingovej stratégie alebo celkovej konkurencieschopnosti. Najmä ak sa produkt nachádza v prvotnom štádiu a potrebné je zachovať určité tajomstvo.

Pri ukážkach alebo výpožičkách takýchto produktov preto nestačí čestné slovo a na rad prichádzajú dohody o mlčanlivosti s rôznymi pravidlami a sankciami pri ich porušení.

Tieto dohody ale majú zmysel len vtedy, ak je možné jasným spôsobom identifikovať vinníka, ktorý „informácie pustil von“. Firmy na to dnes používajú širokú škálu prísne strážených postupov, niekedy ide napríklad o rôzne nenápadné a dynamicky sa meniace vodoznaky. Kreativite sa ale v tomto smere medze rozhodne nekladú, a čím nenápadnejšie je možné ukryť nejaký identifikátor, tým lepšie.

Svoje o tom vie aj Microsoft, ktorý v časoch slávy konzoly Xbox 360 pri možných únikov používal veľmi nenápadný, no o to kreatívnejší spôsob ako identifikovať stranu, ktorá dohodu porušila. Používaný bol v súvislosti s interným testovaním nového systémového rozhrania „New Xbox Experience“. Súčasťou obrazovky v pravom dolnom rohu boli nenápadne pôsobiace kruhy obklopujúce logo Xbox, a práve tie boli používané na zakódovanie sériového čísla konkrétnej konzoly.

Kombináciou ich relatívnej pozície, veľkosti a ďalších vlastností došlo k „prekladu“ na 6 bitové sériové číslo. Pokiaľ teda niekto zverejnil snímku obrazovky nového rozhrania, zainteresované osoby v Microsofte boli schopné zistiť, kto presne to bol. Išlo o veľmi nenápadný, no efektívny spôsob. Použitím tejto metódy Microsoft dokázal odhaliť hŕstku ľudí z vlastných radov.

23.02.2019

+