Microsoft upravuje Centrum pripomienok, informácie o problémoch chce zbierať efektívnejšie