MojWindows

Windows 10 si už od najbližšej veľkej aktualizácie, teda tej jarnej „19H1“, začne na systémovom disku vopred vyhradzovať voľné miesto. O pripravovanej zmene v spôsobe, akým systém pracuje s diskom, informoval Microsoft prostredníctvom svojho technického blogu.

To, že systém si „ukrojí“ časť disku má svoje opodstatnenie a v konečnom dôsledku by to malo, aspoň podľa zverejneného popisu, používateľom iba pomôcť. Tento priestor totiž bude využívaný pre odkladanie dočasných súborov, aktualizácie, súbory potrebné pre kľúčové aplikácie i vyrovnávaciu pamäť.

Microsoft objasňuje, že bežne dochádza k situáciám, kedy používatelia na disku nemajú dostatok voľného priestoru potrebného napríklad pre nainštalovanie systémových aktualizácií, zabezpečenie kľúčových úloh systému alebo stabilné používanie aplikácií. Kvôli tomu následne dochádza k zbytočným problémom.

Tým, že si systém potrebný priestor vytvorí vopred, sa efektívne predíde nepríjemnostiam. Samotný proces by mal prebehnúť plne automatizovane, a to bez ohľadu na to, či používateľ na novú verziu Windows 10 inovuje alebo siahne po čistej inštalácii. Jednoducho pôjde o správanie systému, ktoré používateľ neovplyvní.

Očakáva sa, že zo začiatku si systém vyhradí približne 7 GB, no táto veľkosť sa bude dynamicky meniť, v závislosti od spôsobu ako sa so zariadením pracuje.

Presné podrobnosti, ani to, či budú zavedené nejaké limity, Microsoft nateraz neuvádza. Veľkosť „rezerovaného úložiska“ bude možné znížiť len čiastočne – odstránením nevyužívaných voliteľných súčastí systému a jazykových lokalizácií.

Vzhľadom na to, že používateľ nebude mať možnosť ako celé vyhradené miesto uvoľniť, je veľmi pravdepodobné, že nejaké to maximum bude predsa len zavedené. Nepotrebné súbory pritom budú pravidelne odstraňované, aby sa predišlo zbytočnému zvyšovaniu vyhradeného miesta.

Plánovanú novinku začali testovať členovia programu Windows Insider, ktorí používajú zostavu 18298 a novšiu. Do riadneho vydania jarnej aktualizácie zostáva ešte niekoľko mesiac, za tento čas sa ešte kde-čo môže zmeniť. Microsoft už teraz avizuje, že predvolenú veľkosť vyhradeného mieste môže ešte zmeniť. Závisieť to má hlavne od spätnej odozvy používateľov a testovacích dát.

09.01.2019
Zdroj: Microsoft

+