MojWindows

Problém, kedy sa namiesto očakávaného systémového rozhrania zobrazuje iba nepoužiteľná čierna obrazovka, trápi nielen počítače, ale občas aj herné konzoly Xbox One. Jeden z takýchto prípadov sa odohral aj koncom januára 2019.

Situácia vtedy spôsobila nejednému hráčovi vrásky na čele, no vďaka aktívnej komunite okolo konzoly Xbox One priniesla aj niekoľko možných riešení, ktoré by v budúcnosti pri podobných problémov mohli pomôcť.

Prirodzene, nič nie je garantované, no ak by vám niekedy rozhranie Xbox One náhodou odmietalo nabehnúť v celej svojej kráse, vyskúšať ich môžete. Niektoré postupy je možné použiť všeobecne, iné sa týkajú problému, kedy je obrazovka čierna, no dá sa vyvolať rozhranie Guide (ľavé menu), čo prirodzene nemusí platiť vždy.

  • Pomôcť môže „tvrdý“ reštart konzoly. Kedže softvérovou cestou to v tomto prípade nie je vždy možné, približne na 10 sekúnd treba na konzole podržať hlavné tlačidlo Xbox, kým nedôjde k jej vypnutiu. Následne je konzolu možné zapnúť.
  • V niektorých prípadoch pomáha prechod do režimu offline odpojením od internetového pripojenia. Časť používateľov odporúčala tento postup v kombinácii s reštartovaním konzoly cez Sprievodcu – podržaním tlačidla Xbox na gamepade.
  • Pri čiastočnom načítaní rozhrania môže pre obnovenie plnohodnotnej činnosti pomôcť odhlásenie sa od služby Xbox Live.
  • Vyskúšať môžete aj obnovenie rozhrania pomocou kombinácie tlačidiel gamepadu. Naraz stlačte a držte klávesy „RT“ a „LT“, následne stlačte „Y“ a potom uvolnite držané tlačidlá. Systémové rozhranie by sa malo obnoviť.
  • Časti používateľov mal pomôcť nasledovný postup: otvorenie ponuky Guide, spustenie niektorej z dostupných hier a následné stlačenie klávesu Xbox na gamepade pre zvolenie návratu na domovskú obrazovku cez ikonu „Home“.
  • Ďalším postupom, ktorý možno pomôže, je vyvolanie ponuky Guide, zvolenie prechodu na domovskú obrazovku cez ikonu „Home“ s okamžitým stlačením tlačidla „RT“ pre presun na druhú sekciu domovskej obrazovky.
  • Medzi možnými riešeniami problémov s načítaním rozhrania sa objavili aj pomerne kreatívne metódy, ktoré ale viacero ľudí označilo za účinné. Medzi ne patrí vykonanie nasledovnej sekvencie úkonov: vyvolanie ponuky Guide, prechod do Microsoft Store, okamžité stlačenie klávesu „A“ na čomkoľvek, čo je v danom momente v obchode označené, a nasledovný návrat na domovskú obrazovku, ktorá by už mala byť v poriadku.
Náš tip
Nové rozhranie pre Xbox 360 bolo pred únikmi chránené nenápadne, no o to kreatívnejšie
17.03.2019
Zdroj: Reddit

+