MojWindows

Hoci Windows 10 prešiel od svojho vydania množstvom aktualizácií a optimalizácie, rovnako ako v prípade každého kúsku softvéru, aj tu môže občas čosi zahaprovať. Jedným z často vyskytujúcich sa problémov je zobrazenie čiernej obrazovky pri snahe o prihlásenie do systému, prípadne priamo po spustení zariadenia. V tomto prípade je ťažké odhaliť presnú príčinu problémov, keďže sa nezobrazí žiadna chybová hláška, či kód.

Neočakávané dlhotrvajúce zobrazenie čiernej obrazovky môže nastať z množstva rôznych príčin, od jednoduchých vecí ako nesprávne zapojenie káblov, cez problémy s grafickým ovládačom, nesprávne identifikovanie obrazovky až po problémy s ovládačmi k pripojením zariadeniam, či nesprávnu problematickú aktualizáciu. Hoci sa to stáva zriedka, problém sa môže objaviť aj úplne náhodou. Jeden deň je všetko ako má byť, a druhý deň zápasíte s nečakanou prekážkou.

Na nasledujúcich riadkoch nájdeme spísané najčastejšie príčiny zobrazovania čiernej obrazovky s ich možnými riešeniami. Aj keď boli primárne spísané pre operačný systém Windows 10, značná časť z nich je aplikovateľná aj na iné verzie.

Ako vyriešiť problém s čiernou obrazovkou, a čo všetko ho vlastne môže spôsobovať 

Čierna obrazovka počas inštalačného procesu

Pokiaľ narazíme na čiernu obrazovku počas inštalačného procesu, môže v závislosti od hardvérovej výbavy, nainštalovaného softvéru, dát a množstva ďalších vecí systém na pozadí stále vykonávať potrebné procesy. Niečo takéto môže trvať aj viac ako hodinu a dobré je počkať. Pokiaľ sa ale v tejto situácii nachádzame už viac ako tri hodiny, je veľmi pravdepodobné, že niečo nie je v poriadku a inštalácia sa buď zasekla alebo má iné problémy.

Dobrou pomôckou pri kontrole toho, či systém pracuje sú LEDky v prednej časti počítača alebo notebooku, ktoré signalizujú prácu pevného disku.

V takom prípade je prakticky jedinou možnosťou zariadenie násilne (cez tlačidlo) vypnúť. Následne odpojíme všetko príslušenstvo okrem toho najnutnejšieho. Väčšinou za problémami stojí externý disk, USB kľúč, externý monitor, tlačiareň, či dokonca herné ovládače – volant, gamepad a podobne.

Ak skutočne išlo len o drobný zádrheľ, inštalačný proces by mal pokračovať a tento raz prebehnúť úspešne. Odpojené príslušenstvo potom môžeme postupne zapájať v momente, kedy sa dostaneme na pracovnú plochu.

Overíme si, či je všetko zapojené tak, ako by malo

V prípade, že sa čierna obrazovka zobrazuje ešte predtým, ako sa prihlásime do systému, a na monitore nevidíme vôbec nič, ani načítavanie systému, problém bude pravdepodobne v nesprávnom pripojení. V horšom prípade pôjde o hardvérovú poruchu.

 • Na stolovom počítači teda skontrolujeme zapojenie káblov medzi  monitorom a počítačom, nepodceníme ani kontrolu zapojenia do zásuvky.
 • Dobrým nápadom je aj použitie rozdielnych konektorov (VGA, DVI, HDMI, DisplayPort), ktoré sú v rámci zariadenia a monitoru dostupné.
 • Pokiaľ je zariadenie vybavené integrovanou a diskrétnou grafickou kartou vyskúšame obidve.
 • Pokiaľ máme podozrenie, že ide o problém s monitorom, môžeme pripojiť iný kus, prípadne monitor pripojíme k inému, zaručene funkčnému zariadeniu.
 • Na notebookoch exstuje medzi takzvanými funkčnými klávesami kombinácia pre vypnutie obrazovky, overíme si, či ju náhodou nemáme aktivovanú.

Graficka karta

Skúsime prebudiť obrazovku a zmeniť výstup funkcie Premietať

Stať sa môže dokonca aj to, že Windows 10 nedokázal správne identifikovať obrazovku. V takomto prípade by mala pomôcť klávesová skratka Win + Ctrl + B.

Ďalšou možnosťou je použitie klávesovej skratky Win + P, čo vyvolá kontextovú ponuku Premietať. Následne stlačíme opäť P a potom Enter. Tento postup budeme viackrát opakovať, kým neprejdeme cez všetky nastavenia obrazovky vo funkcii Premietať. Na notebookoch je táto funkcia väčšinou obsiahnutá vo funkčných klávesových skratkách – Fn. Výstup totiž mohol byť nastavený tak, aby sa premietal nesprávne.

Premietať

Odpojíme všetky zariadenia a príslušenstvo okrem nutného základu

Za zobrazovaním čiernej obrazovky môže stáť problém s ovládačmi k niektorému z pripojených zariadení, alebo dokonca samotné zariadenie. Pri odhaľovaní príčiny a riešení problému je preto jedným z krokov odpojenie všetkého príslušenstva a externých zariadení, ktoré nie sú najnutnejšie. Pri stolovom počítači tak ide o pripojený monitor a klávesnicu. Notebooky by nemali mať pripojené vôbec nič.

Ak po tomto zásahu nabehne všetko do normálu a systém sa spustí korektne, začneme postupne pripájať jedno príslušenstvo za druhým. Ak sa opäť objaví problém s čiernou obrazovkou, odpojíme posledné pridané príslušenstvo a opätovne spustíme naše zariadenie. V prípade, že všetko nabehlo korektne, identifikovali sme vinníka.

Prislusenstvo

Reštartujeme proces Prieskumník – Windows Explorer

Jednou z najjednoduchších príčin problémov s nespustením rozhrania operačného systému a zobrazením čiernej obrazovky je problém s procesom Prieskumník. Jeho reštartovanie pritom prinesie žiadaný výsledok.

 • Pomocou klávesovej skratky Ctrl + Shift +Esc si vyvoláme Správcu úloh.
 • V procesoch nájdeme položku Prieskumník.
 • Označíme ju a v pravom dolnom rohu Správcu úloh klikneme na tlačidlo Reštartovať.
 • Pokiaľ išlo o prostý problém s procesom, nabehne nám pracovná plocha, ako aj ďalšie časti rozhrania Windows.

Prieskumnik

Ako sa dostať do núdzového režimu

V prípade, že za problémy nie je zodpovedná obrazovky, káble, ani žiaden z vyššie popísaných problémov, môže to byť niektorý z množstva problémov softvérového charakteru. Tie sa dajú diagnostikovať a riešiť prostredníctvom núdzového režimu. Preto si ako prvé ukážeme, ako sa do núdzového režimu vôbec dostať v prípade, že do samotného systému nemáme prístup kvôli čiernej obrazovke pri pokuse o prihlásenie. Klasickým spôsobom bolo stláčanie kláves F8, prípadne Shift + F8 počas spúšťania systému, s tým však má Windows 10 problém a vo väčšine prípadov to nespraví vôbec nič.

 • Ak sa dostanete na prihlasovaciu obrazovku, kde si vyberáte do ktorého účtu chcete pristupovať, stačí držať kláves Shift, kliknúť na ikonu Napájania a zvoliť Reštartovať.
 • Ak túto obrazovku vôbec nevidíte a systém sa prihlasuje automaticky, čo má za následok prechod do čiernej obrazovky, ostáva Vás len opakovane prerušiť spustenie systému. Robí sa to tak, že spustíte zariadenie, a v momente, kedy sa zobrazí modré log Windows zariadenie vypnete cez tlačidlo. Tento proces je štandardne nutné opakovať tri razy. Systém potom vyhodnotí, že niečo nie je v poriadku a spustí ponuku pre riešenie problémov.
 • Zobrazí sa nám Výber možností, kde zvolíme Riešiť problémy a následne Rozšírené možnosti.Windows 10 mrzne
 • Na obrazovke Rozšírené možnosti klikneme na Nastavenie spustenia, a následne na tlačidlo Reštartovať.
 • Počítač sa reštartuje a pri spúšťaní nám zobrazí zoznam rôznych možností, ako systém spustiť. Klikneme na kláves 5, čím sa spustí Núdzový režim s prístupom k sieti.
 • Spustí sa nám núdzový režim a tak môžeme začať skúšať nižšie popísané kroky.

Windows 10 mrzne

 

Preinštalovanie ovládača grafickej karty

Ďalším z možných problémov môže byť nesprávne nainštalovaný, či chybný ovládač grafickej karty. V takomto prípade môžeme ovládač odinštalovať cez núdzový režim a následne nechať systém pri spúštaní nainštalovať novú verziu.

 • Cez ponuku Štart alebo ponuku s nástrojmi (Win + X) si spustíme nástroj Správca zariadení.
 • Rozklikneme si možnosť Display Adapters. (z nejakého dôvodu nie je preložená do slovenčiny)
 • Klikneme pravým tlačidlom na dostupnú grafickú kartu a zvolíme Odinštalovať.
 • Potvrdíme stlačením na OK.
 • Reštartujeme zariadenie.

Odinstalovat ovladac

Po tom, ako sa zariadenie reštartuje, systém by si mal automaticky vyhľadať a nainštalovať ovládač. Pokiaľ sa problémy so zobrazovaním čiernej obrazovky pri spustení systému začali objavovať po inštalácii aktualizácie, za pokus stojí ručná inštalácia novšej verzie ovládača zo stránok výrobcu zariadenia, prípadne danej grafickej karty. Rovnako tak môžete vyskúšať odinštalovanie  práve poslednej nainštalovanej aktualizácie. Ako na to nájdete popísané v tomto článku.

Vypnutie funkcie rýchle spustenie

V situáciách, kedy sa systém spustí, no zobrazuje len čiernu obrazovku, môže byť jednou z príčin dokonca aj funkcia rýchle spustenie. Aby sme si overili, či  je to skutočne príčina, stačí ju prostredníctvom núdzového režimu vypnúť v nastaveniach. Predtým, ako sa do toho pustíme je dôležité podotknúť, že nie každé zariadenie automaticky podporuje rýchle spustenie, závisí to od konfigurácie. V prípade problémov to ale stojí minimálne za preverenie.

 • Otvoríme si Ovládací panel, kde klikneme na položku Systém a zabezpečenie.
 • Z dostupnej ponuky vyberieme Možnosti napájania.
 • V ponuke na ľavej strane vyberieme možnosť Vybrať akciu pre zavretie krytu.
 • Pod hlavným nápisom Definovať tlačidlá napájania… klikneme na Zmeniť momentálne nedostupné nastavenia.
 • V ponuke Nastavenie vypnutia odškrtneme možnosť Zapnúť rýchle spustenie.
 • Reštartujeme počítač.

Napajanie 2

Ukončenie procesov RunOnce

Systémový proces RunOnce je v niektorých prípadoch strojcom problémov so zobrazovaním čiernej obrazovky po prihlásení do systému Windows 10. Pokiaľ skutočne stojí za problémami, jeho ukončenie ich vyrieši.

 • Pomocou klávesovej skratky Ctrl + Shift +Esc si vyvoláme Správcu úloh.
 • V záložkách Procesy a Služby hľadáme RunOnce.exe a RunOnce32.exe.
 • Pokiaľ niektorý z nich nájdeme v záložke Procesy, označíme položku a klikneme na tlačidlo Ukončiť úlohu. V prípade, že proces nájdeme v záložke Služby, klikneme naň pravým tlačidlom a zvolíme možnosť Zastaviť.
 • V Správcovi úloh klikneme na možnosť Súbor->Spustiť novú úlohu. Napíšeme cmd a potvrdíme.
 • V príkazovom riadku, ktorý sa nám spustí napíšeme príkaz „shutdown -r -t 01“.
 • Potvrdíme klávesom Enter.
 • Počítač sa reštartuje.
 • Pokiaľ bol za problémy s čiernou obrazovkou skutočne zodpovedný niektorý z procesov RunOnce, systém by mal nabehnúť korektne.

Vypnutie režimu vysokého kontrastu

Menej pravdepodobnou, no predsa len možnou príčinou problémov je jedna z funkcií pre zjednodušenie prístupu, konkrétne Vysoký kontrast. Pokiaľ sa nám systém podarilo spustiť v núdzovom režime, môžeme túto funkciu vypnúť.

 • Pomocou klávesovej skratky Win + I si otvoríme Nastavenia.
 • Klikneme na položku Zjednodušenie prístupu.
 • Z ponuky na ľavej strane vyberieme možnosť Vysoký kontrast.
 • V možnosti Výber motívu zvolíme Žiadny.
 • Reštartujeme počítač.

Kontrast

Vytvorenie nového používateľského účtu

Ďalšou z možných príčin prečo systém nenabehne a namiesto toho zobrazí čiernu obrazovku môže byť problém s používateľským účtom. To, či skutočne ide o strojcu problémov sa dá zistiť pomerne jednoducho – vytvorením nového účtu. V núdzovom režime je používateľský účet možné vytvoriť cez príkazový riadok. Vytváranie účtov klasicky cez Nastavenia systém v núdzovom režime z akéhosi dôvodu nepodporuje.

 • Cez ponuku Štart si vyhľadáme Príkazový riadok (cmd).
 • Klikneme naň pravým tlačidlom myšky a zvolíme možnosť Spustiť ako správca.
 • Zadáme príkaz „net user meno_účtu /add“ pre vytvorenie účtu. Ako meno pre účet môžete zvoliť, čo Vám vyhovuje.
 • Priradenie administrátorských práv k vytvorenému účtu spravíme zadaním príkazu net localgroup administrators meno_účtu /add.
 • Reštartujeme počítač.

Po reštartovaní počítača sa do systému prihlásime čerstvo vytvoreným používateľským účtom. V prípade, že systém nabehne korektne a nezobrazí čiernu obrazovku, za problémy mohol predošlý používateľský účet.

cmd pouzivatel

Museli ste niekedy riešiť problém s čiernou obrazovkou pri spúštaní systému, či samotného zariadenia? Podeľte sa o svoje skúsenosti a tipy na riešenie v komentároch.

25.01.2017
 • PG

  “ systém nenabehne a namiesto toho zobrazí čiernu obrazovku “
  “ Cez ponuku Štart si vyhľadáme Príkazový riadok (cmd) “
  …keď tma nie je čierna …. 🙂

  • lilly the cat

   😂😂 ved pises s bielym, aspon nieco, ci?

 • Kubinec

  Nepomohlo nič hore uvedené.. par veci som nevyskúšal pretože aj safe mode ma čiernu obrazovku.. 🙁 som stoho zničeny..

  • Miroslav Mudroň

   Zdravím vás, čo predchádzalo tomu, že systém prestal nabiehať?

 • Smigl

  Prave to riešim kurňa.

+