MojWindows

Koniec podpory pre starší, no stále veľmi populárny, operačný systém Windows 7 nastane už 14. januára 2020, a so žiadnou ďalšou podporou, ani vo forme dôležitých bezpečnostných záplat, po tomto termíne netreba počítať.

Aby s touto situáciou bolo oboznámených čo najviac súčasných používateľov, Windows 7 začne od apríla zobrazovať upozornenie na blížiaci sa koniec podpory. Informoval o tom Microsoft prostredníctvom oficiálneho blogu.

Ako budú tieto upozornenia vyzerať, a ako často sa budú zobrazovať nekonkretizuje. Píše však, že zobrazené budú niekoľkokrát v priebehu roka 2019. Upozornenia majú používateľom efektívne pripomenúť, čo sa vlastne stane, aby sa na to v dostatočnom časovom predstihu mohli pripraviť.

Upozornenia sa majú niesť v priateľskom duchu a pokiaľ si ich používateľ nebude priať viac vidieť, prítomná bude možnosť pre vypnutie ďalšieho zobrazenia, v duchu „Viac ma neupozorňuj“.

Okrem toho tu má byť prítomné aj tlačidlo „Zistiť viac“, ktoré otvorí webovú stránku s podrobnejším popisom možného prechodu z Windows 7 na Windows 10, ako aj s akýmsi nešpecifikovaným popisom „najnovšej ponuky moderných počítačov“. V tomto prípade pôjde asi o marketingovú záležitosť nabádajúcu na kúpu toho, či oného zariadenia.

Hoci bude Microsoft používateľov prakticky vyzývať k prechodu na Windows 10, zatiaľ nič nepoukazuje na to, že by bol plánovaný oficiálny návrat bezplatného prechodu z čias trhového uvedenia nového systému.

Veľká časť súčasných používateľov Windows 7 sa bude tohto systému držať zubami nechtami a k inovácii, či kúpe nového zariadenia ich nejaký koniec podpory neprinúti.

Windows 7 bude samozrejme možné používať aj po 14. januári, a to bez väčších obmedzení, akurát sa zvýši bezpečnostné riziko. Bez bezpečnostných záplat nebudú riešené žiadne zraniteľnosti, a práve tie otvárajú dvere potenciálnym útočníkom.

Pripomeňme si aj to, že podnikateľsky sektor si v prípade záujmu môže zakúpiť dodatočnú podporu pre počítače s Windows 7. V tomto prípade sa účtuje poplatok za každú licenciu, podpora trvá maximálne tri roky a cena sa každoročne zvyšuje.

13.03.2019

+