MojWindows

Zaužívané vydávanie opravných aktualizácií pre operačné systémy Windows pokračuje, čo znamená, že druhý utorok v mesiaci prináša pravidelnú dávku opráv spolu s bezpečnostnými záplatami. Tentokrát sme sa nedočkali záplavy opravených nedostatkov, ale len menších, cielených opráv.

Aktualizácia s označením KB4487044 pre najnovšiu verziu Windows 10 svojou inštaláciou posúva označenie zostavy na 17763.316 a podľa oficiálneho zoznamu rieši len päťku špecifických nedostatkov. Jej zvyšná časť sa potom venuje už len bežným bezpečnostným záplatám pre rôznorodé súčasti operačného systému.

 • Opravený problém, ktorý spôsoboval, že v systéme nebolo možné korektne nastaviť hodnotu LmCompatibilityLevel v registroch. Tá špecifikuje autentifikačný mód protokolu NTLM.
 • Opravená bola chyba spôsobujúca, že aplikácie, ktoré používajú databázu Microsoft Jet s formátom súborov programu Microsoft Access 97, nebolo možné korektne otvoriť, ak databáza obsahovala názvy stĺpcov s viac ako 32 znakmi.
 • Opravená chyba, ktorá prehliadaču Microsoft Edge zabraňovala  prístupu k službám a webom pomocou IP adries.
 • Opravený problém so službou Windows Hello for Business, ktorý zabraňoval prihláseniu.
 • Opravená chyba v systéme pre Microsoft HoloLens, ktorá vo vybraných prípadoch umožňovala obísť zabezpečené prihlasovanie.
 • Súčasťou sú aktualizácie zabezpečenia pre skriptovací mechanizmus Microsoft, Microsoft Edge, Windows Server, databázový systém Microsoft JET, Internet Explorer, úložisko a súborové systémy Windowsu, komponent Windows Graphics,  bezdrôtovú sieť systému Windows, platformy aplikácií a architektúry systému Windows a komponenty Windows Input a Composition.

Druhá najpoužívanejšia verzia Windows 10, 1803, dostala opravnú aktualizáciu KB4487017, ktorá má, až na niekoľko drobností, prakticky totožný obsah.

 • Opravený problém, ktorý spôsoboval, že v systéme nebolo možné korektne nastaviť hodnotu LmCompatibilityLevel v registroch. Tá špecifikuje autentifikačný mód protokolu NTLM.
 • Opravená bola chyba spôsobujúca, že aplikácie, ktoré používajú databázu Microsoft Jet s formátom súborov programu Microsoft Access 97, nebolo možné korektne otvoriť, ak databáza obsahovala názvy stĺpcov s viac ako 32 znakmi.
 • Opravená chyba, ktorá prehliadaču Microsoft Edge zabraňovala  prístupu k službám a webom pomocou IP adries.
 • Pridaná podpora funkcie Preload pre protokol HTTP Strict Transport Security (HSTS) v prehliadačoch Microsoft Edge a Internet Explorer.
 • Súčasťou sú aktualizácie zabezpečenia pre skriptovací mechanizmus Microsoft, Internet Explorer, platformy aplikácií a architektúry systému Windows, komponent Windows Graphics, komponenty Windows Input a Composition, Microsoft Edge, úložisko a súborové systémy Windowsu, Windows Server a  databázový systém Microsoft JET.

V obidvoch prípadoch sú aktualizácie dostupné klasickými cestami, pre používateľov to znamená, že ide o nástroj Windows Update.

Náš tip
Ako zistím akú verziu Windows 10 mám nainštalovanú?
13.02.2019

+