MojWindows

Najnovšia aktualizácia pre Windows 10 aj po vydaní viacerých opráv naďalej spôsobuje vrásky na čele nejedného používateľa. V priebehu týždňa ste nás opakovane kontaktovali so žiadosťou o pomoc vo veľmi podobných prípadoch, ktoré podľa všetkého mali spoločnú príčinu – bezpečnostné riešenie od spoločnosti Avast v kombinácii s inštaláciou najnovšej aktualizácie pre Windows 10.

Prejavovali tak, že po spustení systému sa zobrazuje čierna pracovná plocha bez súborov len s ikonou Kôš a systémové prvky ako panel úloh alebo Nastavenia Windowsu nereagujú. Sprevádza to aj zobrazenie chybovej hlášky Umiestnenie nie je k dispozícii.

V niektorých prípadoch dochádza až k situácii, že operačný systém nenabehne a zobrazí sa chybová hláška, inokedy sa zase zobrazí modrá obrazovka s výberom toho, ktorý systém sa má spustiť, kde okrem iného figuruje aj možnosť Windows Rollback.

Prípadne sa zobrazuje obrazovka s výberom jazykového rozloženia klávesnice, odkiaľ sa dá dostať do rozhrania pre obnovenie systému, no nič viac nefunguje.

Objavujú sa však aj informácie, že do rovnakých, respektíve podobných problémov sa po inštalácii Windows 10 April 2018 Update dostali aj používatelia iných bezpečnostných riešení, ako aj používatelia, ktorí v systéme používali iba Windows Defender. Dochádza však aj k prípadom, kedy sa problémy vôbec neprejavia, napriek tomu, že v systéme sú bezpečnostné riešenia tretích strán prítomné. Situáciu preto budeme naďalej sledovať.

So žiadosťou o pomoc sme sa obrátili aj na spoločnosť Microsoft, ktorá by mala možné riešenie a bližšie informácie o príčinách problémov ponúknuť v najbližších dňoch. Dovtedy je dostupné riešenie od zástupcov spoločnosti Avast.

Tá v spolupráci s Microsoftom na nahlásenú situácia promptne zareagovala, svoj softvér aktualizovala a pre dotknutých používateľov zverejnila možný postup, ako systém obnoviť do použiteľného stavu bez straty dát. Obnova systému v tomto prípade, bohužiaľ, nie je príliš jednoduchá. Ide o priame preinštalovanie systému, v lepšom prípade inováciu.

Podľa vyjadrení zástupcov firmy Avast, problémy boli zaznamenané u malej časti používateľov jej produktov, no dochádza k nim aj v prípade iného softvéru, preto situácii ďalej venujú pozornosť. V každom prípade, zverejnený postup vyžaduje prístup k funkčnému počítaču, pomocou ktorého si vytvoríte inštalačné USB s Windows 10.

Zároveň platí, že prvé kroky postupu sa môžu mierne líšiť v závislosti od toho, ako sa systém správa. Cieľ je však vždy rovnaký – spustenie inštalátora z USB kľúča. Podľa našich skúseností je potrebné, aby inštalačné USB obsahovalo najnovšiu verziu Windows 10, inak počas inštalácie nebude dostupná možnosť pre zachovanie osobných súborov a aplikácií.

Náš tip
Ako vo Windows 10 odinštalovať aktualizáciu, ak sa systém nedokáže spustiť

Postup, ktorý odporúča Avast

 • Zapnite počítač.
 • Na modrej obrazovke s výberom rozloženia klávesnice zvoľte požadovaný jazyk.
 • Z dostupných možností zvoľte „Use another operating system“/“Použiť iný operačný systém“.
 • Z ponúkaných systémov vyberte “Windows 10 on volume X” / Windows 10 na zväzku X.
 • Počkajte, kým sa systém spustí.
 • Pri načítavaní pracovnej plochy sa pravdepodobne zobrazia chybové hlášky, tie potvrďte.
 • Vložte USB s inštalačnými súbormi Windows 10.
 • Cez panel úloh/ponuku CTRL+ALT+DEL spustite Správcu úloh.
 • Kliknite na Súbor->Spustiť novú úlohu.
 • Začiarknite možnosť Vytvoriť túto úlohu s oprávneniami správcu.
 • Kliknite na tlačidlo Prehľadávať.
 • V ponuke nájdite USB s inštalačnými súbormi, označte z neho setup.exe.
 • Kliknite na tlačidlo OK.
 • Počkajte, kým sa spustí Inštalátor systému Windows 10.
 • Na obrazovke Získanie dôležitých aktualizácií zvoľte možnosť Teraz nie a odškrtnite Chcem pomôcť zlepšiť inštaláciu systému Windows.
 • Kliknite na tlačidlo Ďalej.
 • No obrazovke Výber toho, čo sa má ponechať zvoľte možnosť Ponechať osobné súbory a aplikácie.
 • Spustite inštaláciu kliknutím na tlačidlo Ďalej a následne Inštalovať.
 • Po prebehnutí inštalácie by mal systém opätovne korektne fungovať.

O niečo horšia je situácia, ak systém nedokáže vôbec nabehnúť. Vtedy môžete vyskúšať systém obnoviť zo zálohy do stavu pred inštaláciou aktualizácie. Ide o možnosť Vrátiť sa na predchádzajúcu verziu Windows 10, ktorá je dostupná v ponuke Výber možností, kde kliknite na Riešiť problémy a následne na Rozšírené možnosti. Tu vyberte Vrátiť na predchádzajúcu verziu.

Ponuku Výber možností je v tomto prípade potrebné vyvolať zavedením inštalačného USB s Windows 10, kde namiesto možnosti Inštalovať zvolíte Oprava počítača.

Pokiaľ nefunguje ani táto možnosť, zostáva len preinštalovanie celého systému, čo rozhodne nie je príjemné, najmä pokiaľ máte len jeden diskový oddiel so všetkými súbormi. Veľmi vhodné, ba priam až žiadané, je totiž vytvorenie zálohy, a to v tejto situácii nie je práve najjednoduchšie.

V prípade Windows 10 to síce obvykle funguje tak, že pokiaľ systém inštalujete na diskový oddiel, kde už je raz nainštalovaný (inštalujete jeden Windows 10 priamo na druhý), všetky používateľské dáta sa presunú do zložky Windows.old, kde ich následne nájdete, no stále je tu isté riziko. Pokiaľ teda patríte k menej skúseným používateľom, je vhodné zvážiť servis, prípadne požiadajte o pomoc niekoho skúsenejšieho.

Ak ste túto situáciu riešili a máte nejaké tipy, podeľte sa o ne prosím v komentároch, aby ste ostatným pomohli

Zdroj: AVAST

25.05.2018

+