MojWindows

Microsoft tento mesiac, podľa aktuálnych informácií zjavne už 10. apríla, začne s distribúciou ďalšej veľkej aktualizácie pre svoj operačný systém Windows 10. Tá je zatiaľ známa pod označením „Spring Creators Update“ a jej obsahom má byť niekoľko väčších, i menších noviniek a funkcií.

Celkovo ide už v poradí o šiestu takúto aktualizáciu, no z pomedzi nich všetkých pôjde zjavne o kúsok s najmenším počtom veľkých noviniek. Na druhú stranu obsahuje množstvo drobných vylepšení a úprav, spomenieme si tie významnejšie.

Vylepšenia pre Cortanu, či zobrazovanie návrhov textu pri písaní na hardvérovej klávesnici a podobné funkcie, ktoré v našich končinách nevyužijete, preskočíme.

Časová os

Najväčšou zmenou, ktorá sa v systéme objaví po inštalácií jarnej aktualizácie, je pridanie funkcie „Časová os“. Tá je pred pohľadom používateľa skrytá v ponuke „Zobrazenie úloh“, kde zobrazuje chronologicky prehľad nedávno používaných aplikácií a dokumentov. Používatelia odtiaľ môžu pristupovať k predošlým projektom, ktorým sa venovali až 30 dní spätne a na prvý pohľad ide o praktický doplnok systému.

V prehľade Časovej osi sa môžu zobrazovať aktivity aj z ďalších zariadení, pričom základnou snahou je to, aby bolo možné plynulo pokračovať v aktivitách, ktorým sa predtým používateľ venoval na inom zo svojich prepojených zariadení. Už samotné používanie funkcie Časová os vyžaduje, aby ste používali konto Microsoft, takže značná časť používateľov ju asi využívať nebude.

Fluent Design System

Aj v prípade najnovšej veľkej aktualizácie sa pokračuje v zavádzaní nových grafických prvkov a animácií do rozhrania operačného systému. Ten vďaka tomu pozvoľna dostáva modernejší a pre mnohých aj atraktívnejší vzhľad. Novej grafickej podoby sa vďaka tomu dočkal aj herný panel pre nahrávanie videí a vytváranie snímok obrazovky.

Microsoft Edge

Webový prehliadač Microsoft Edge je vylepšovaný v každej veľkej aktualizácii a „Spring Creators Update“ nie je výnimkou. Aplikácia je totiž pevne prepojená na operačný systém a jej aktualizácia nemôže prebiehať samostatne, napríklad cez obchod Microsoft Store.

Edge sa v jarnej aktualizácii dostane možnosť pre stlmenie zvuku otvorenej karty, možnosť ukladať bezplatné elektronické knihy formátu e-pub, predvypĺňanie textových formulárov, podporu pre zobrazovanie upozornení aj bez nutnosti mať prehliadač zapnutý, či možnosť v režime súkromného prehliadania InPrivate pracovať s rozšíreniami.

Taktiež došlo k drobným grafickým zmenám v používateľskom rozhraní, čo má na svedomí pridanie nových prvkov Fluent Design System, ako aj úprava ponuky Centrum. Veľmi dôležitým vylepšením je pridanie podpory pre takzvané „progresívne webové aplikácie“, ktoré je teraz možné vo Windows 10 naplno používať. Nechýbajú ani celková optimalizácia a opravy známych chýb.

Zobrazovač diagnostických dát

S ohľadom na odozvu a požiadavky zo strany používateľov bol do systémových nastavení pridaný prehľad zbieraných a odosielaných diagnostických dát. Tie je síce možné prezerať, no bežnému smrteľníkovi toho asi vzhľadom na svoju štruktúru príliš veľa nepovedia. O niečo dôležitejšie môže byť pre používateľov to, že zozbierané dáta je možné ručne vymazať.

Vylepšené zdieľanie dát

V systéme pribudla aj funkcia „Near Share“ pre zdieľanie súborov cez Bluetooth, ktorá funguje podobne ako zdieľanie dát cez smartfóny – vyhľadá zariadenia v okolí, pokúsi sa o spojenie s vybraným z nich a po potvrdení odošle zvolené súbory alebo informácie.

Systémové nastavenia

Niekoľkými zmenami prešlo aj rozhranie systémových nastavení, kde sa jemne zmenila úvodná obrazovka, no zároveň pribudla správa nainštalovaných písiem, možnosť vymazať dočasné súbory, nastavenia zvuku, či ďalšie úlohy.

Obzvlášť zaujímavou novinkou je prehľadnejšia správa oprávnení pre jednotlivé aplikácie, či zabezpečenia systému. Cez systémové nastavenia je po novom možné spravovať aplikácie spúšťané pri štarte systému, sekcia Multitasking s nastaveniami pre Časovú os a podobne.

Asistent na lepšie sústredenie

Funkcia „Obdobie kľudu“ bola premenovaná na „Asistent na lepšie sústredenie“ a zároveň došlo k pridaniu viacerých nových nastavení, pomocou ktorých si môžete upraviť správanie upozornení počas jej používania. Zavádzať je možné aj automatické pravidlá, aby sa režim zapol v určitom čase, prípadne pri aktivite ako je napríklad hranie hier.

Podpora pre formát HEIF

Do systému pribudne podpora nového formátu pre kompresiu obrázkov a fotografií HEIF.

Jednoduchšie párovanie vybraných Bluetooth zariadení

Do systému bola pridaná nová možnosť pre rýchle spárovanie príslušenstva cez Bluetooth. V princípe to má fungovať tak, že pokiaľ sa v blízkosti počítača nachádza podporované zariadenie, systém automaticky zobrazí upozornenie a používateľovi pre spárovanie stačí len kliknúť na tlačidlo „Pripojiť“.

“

Zobrazovanie informácií o grafickej karte v Správcovi úloh

Správca úloh v sekcii Výkon po novom zobrazuje aj podrobnosti o grafických kartách vo vašom zariadení, podobne ako to je v prípade procesora a operačnej pamäte.

Nové nastavenie ochrany súkromia

Po inštalácii tejto aktualizácie sa vám pri prvom prihlasovaní do systému zobrazia nové nastavenia ochrany osobných údajov súvisiace s rôznymi funkciami operačného systému.

Ide o stručný prehľad, kde sa dozviete, ktoré dáta sú potrebné pre používanie vecí ako funkcia Nájsť moje zariadenie, hlasové ovládanie, či spracovávanie vstupov pomocou stylusu. Pokiaľ nechcete, aby boli tieto dáta používané, môžete jednotlivé funkcie vypnúť.

Náš tip
Ako odložiť inštaláciu aktualizácie „Spring Creators Update“
04.04.2018

+