MojWindows

Microsoft už 8. mája začne aktualizáciu Windows 10 April 2018 Update automaticky distribuovať cez Windows Update na kompatibilných zariadeniach s Windows 10. Tak ako to bolo v prípade veľkých aktualizácií doteraz, aj tento proces bude prebiehať pozvoľna vo viacerých fázach, kedy sa vždy sleduje a vyhodnocuje odozva zo strany používateľov, ako aj výskyt rôznych problémov.

Na základe toho je aktualizácia buď sprístupnená väčšiemu okruhu zariadení alebo presne naopak, distribúcia je pozastavená. Preto trvá spravidla niekoľko mesiacov, kým je veľká aktualizácia sprístupnená všetkým zariadeniam. V tom momente je totiž už dostupných niekoľko opravných aktualizácií a pravdepodobnosť možných problémov je minimálna.

Nie každý má ale dobré skúsenosti z predošlých veľkých aktualizácií a inštaláciu tej najnovšej by preto najradšej odložil, čo najdlhšie to len pôjde. Ideálne do momentu, kedy je vychytaná väčšina, ak nie všetky nedostatky. Nedá sa však spoliehať na to, že aktualizácia bude pre zariadenie ponúknutá až v momente, kedy je všetko dotiahnuté a musia si tak pomôcť svojpomocne.

Pre prípady, že chcete odložiť inštaláciu veľkej aktualizácie ako je Windows 10 April 2018 Update, dostupných je niekoľko možností. Najjednoduchšie to majú používatelia edície Pro, no naprázdno neobídu ani tí s edíciou Home.

Pozastavenie stiahnutia Windows 10 April 2018 Update

Cez systémové nastavenia v ponuke Aktualizácia a zabezpečenie->Windows Update->Rozšírené možnosti nájdete možnosť ako inštaláciu aktualizácií dočasne pozastaviť po dobu 35 dní. To by malo predstavovať dostatok času na vydanie niekoľkých opravných aktualizácií, a teda odstránenie tých najpálčivejších problémov.

Windows 10 aktualizacie

Odďaľovanie inštalácie Windows 10 April 2018 Update

Pokiaľ sa už dáta aktualizácie do vášho zariadenia stiahli a momentálne sa čaká na reštartovanie pre jej inštaláciu, no vám to nevyhovuje, zvoliť môžete odloženie tohto úkonu. Cez systémové nastavenia v ponuke Aktualizácia a zabezpečenie->Windows Update->Možnosti reštartovania zvolíte deň a hodinu, kedy sa má systém reštartovať a aktualizácia nainštalovať.

Windows 10 aktualizacie

Dlhodobé odloženie stiahnutia Windows 10 April 2018 Update (Windows 10 Pro)

V prípade edície Windows 10 Pro je možné inštaláciu veľkých aktualizácií odložiť až o rok odo dňa, kedy je pripravená pre nasadenie u väčšiny používateľov (Polročný kanál – cielený), prípadne pripravená na všeobecné použití v organizáciách (Polročný kanál).

Nakoľko sú požiadavky zo strany organizácií značne zvýšené, zvolením možnosti (Polročný kanál) získate ešte niekoľko dodatočných mesiacov. Už prvá možnosť spolu s odkladom až o 365 dní by ale mala väčšine používateľov postačovať.

Cez systémové nastavenia v ponuke Aktualizácia a zabezpečenie->Windows Update->Rozšírené možnosti zvoľte vyhovujúcu možnosť a v ponuke „Aktualizácia funkcií zahŕňa nové funkcie a vylepšenia“ následne zadajte počet dní pre jej odklad.

Windows 10 aktualizacie

Dočasné zablokovanie stiahnutia aktualizácie Windows 10 April 2018 Update (Windows 10 Home)

Edícia Windows 10 Home ponúka v porovnaní s tou Pro o niečo menej možností, preto tu nenájdeme ani možnosť ako inštaláciu aktualizácií odložiť o viac ako 35 dní. Pomôcť si však môžeme malým trikom, ktorý by mal stiahnutiu aktualizácie Windows 10 April 2018 Update zabrániť kvôli jej veľkosti.

Používané pripojenie (funguje pre Wi-Fi aj káblové), nastavíme ako „účtované podľa objemu údajov“, čo spôsobí, že systém s cieľom minimalizovať objem prenášaných dát nebude sťahovať aktualizácie.

Windows 10 aktualizacie

Má to ale aj niekoľko ďalších efektov – aplikácie, ktoré spravuje Microsoft Store sa nebudú automaticky aktualizovať, prestanú sa obnovovať živé dlaždice a pri používaní cloudových úložísk sa nebudú automaticky synchronizovať dáta.

Zároveň platí, že pokiaľ bude vydaná opravná aktualizácia s označením „kritická“, k jej stiahnutiu dôjde bez ohľadu na to, že pripojenie je nastavené ako „účtované podľa objemu údajov“. Akonáhle sa rozhodnete, že Windows 10 April 2018 Update už chcete nainštalovať, stačí vypnúť označenie „pripojenie účtované podľa objemu údajov“.

Náš tip
Veľká jarná aktualizácia pre Windows 10 je dostupná aj cez Windows Update, stačí ručne vyhľadať
30.04.2018

+