MojWindows

Microsoft po dlhodobej kritike tento týždeň konečne zverejnil presný zoznam dát, ktoré odosiela operačný systém Windows 10 pri nastavení základnej úrovne diagnostických dát a údajov o používaní. Za chýbajúcu transparentnosť v tejto oblasti bol terčom kritiky prakticky od uvedenia Windows 10 na trh.

S príchodom aktualizácie Creators Update tak podnikol viacero krokov, aby objem dát zredukoval na minimum, pričom v porovnaní s predošlými verziami má byť odosielaná len približne polovica dát. Ísť tak má o tie skutočne najkritickejšie dáta pre zabezpečenie bezproblémovej prevádzky systému, jeho bezpečnosti a aktuálnosti.

Základná úroveň diagnostických dát a údajov o používaní je charakterizovaná nasledovne: „Základná úroveň zbiera obmedzené množstvo informácií, ktoré sú kritické pre porozumenie zariadeniu a jeho konfigurácii vrátane: základných informácií o zariadení, informácií týkajúcich sa kvality, informácie týkajúce sa kompatibility aplikácií a Windows Store.“

Microsoft sa zároveň vyjadril aj k tomu, aké dáta systém odosiela pokiaľ je pre diagnostické dáta a údaje o používaní zvolené nastavenie „Úplné“. No v tomto prípade nejde o kompletný zoznam presne popísaných dát, ako v prípade základných nastavení, ale len o obšírnejší popis. Úplná úroveň tak zbiera podstatne väčšie množstva dát, pomocou ktorých je možné jednoduchým a rýchlym spôsobom identifikovať a vyriešiť problémy a ich príčiny. Taktiež má ísť o dáta zbierané  za účelom ďalšieho budúceho vylepšovania operačného systému.

K zmenám Microsoft pristupuje na základe tlaku a pripomienok zo strany regulačných úradov, ako aj kvôli novému nariadeniu GDPR o ochrane osobných údajov.

Vylepšené nastavenia súkromia pri inštalácii Windows 10

Výraznou zmenou prejde aj nastavovanie toho, ktoré údaje o používateľovi môže systém využívať. Každá zmena bude jasne informovať o tom, ktoré systémové funkcie a akým spôsobom budú ovplyvnené. Okrem toho si tu používateľ môže ľahko zvoliť aj úroveň zberu diagnostických dát. Tak ako doteraz, aj naďalej bude platiť, že všetky nastavenia je kedykoľvek možné upraviť pomocou systémových nastavení.

Privacy-1

S inštaláciou Creators Update bude taktiež opäť nutné zvoliť nastavenia súkromia, aby mali používatelia väčší prehľad. Používateľom, ktorí už majú nainštalovaný Windows 10 v predošlých verziách, budú pre začatím inovácie na Creators Update zobrazované systémové upozornenia na to, aby si prezreli a prípadne upravili nastavenia súkromia, a až následne naplánovali inováciu. Okrem toho, že nastavenia je možné upraviť priamo pomocou tohto upozornenia, opäť platí, že čokoľvek je možné zmeniť aj cez Nastavenia systému v položke Ochrana osobných údajov.

UpdateOn

V prípade čistej inštalácie systému bude nutné postupne prejsť nastaveniami súkromia. Už ich viac nebude možné preskočiť použitím tlačidla „Expresné nastavenia“, tak ako to bolo doteraz.

Privacy-2

V prípade Creators Update pre mobilné zariadenia bude prehľad jednotlivých nastavení súkromia zobrazený po úspešne inštalácii aktualizácie, ešte predtým, ako sa používateľ reálne dostane do systému. Sukromie CA mobily

07.04.2017

+