MojWindows

Microsoft v USA po dlhšom období pokoja opäť čelí žalobe súvisiacej s jeho najnovším operačným systémom. Netýka sa to ale praktík súvisiacich s nevyžiadaným spustením inovácie na Windows 10. Trojica používateľov podala žalobu kvôli vážnym problémom, ktoré im mal spôsobiť prechod z Windows 7 na Windows 10.

Napriek tomu, že v texte žaloby sa objavujú informácie aj ohľadom nevhodného spustenia prechodu na Windows 10 bez výslovného súhlasu používateľa, s touto situáciou mala do kontaktu prísť len jedna z trojice žalujúcich strán. V žalobe sa navyše objavuje aj kritika prílišnej náročnosti a časového obmedzenia pre návrat na predošlú verziu systému.

Dôvodom žaloby je strata dôležitých dát, znefunkčenie zariadenia v dôsledku softvérových problémov, strata času a peňazí pri riešení vzniknutých problémov, a dokonca aj nutnosť kúpi nového počítača. V zverejnenom texte žaloby nefigurujú presný popis technických problémov, no Microsoft obviňuje z vyššie spomínaných vecí – strata dát, poškodenie softvéru aj hardvéru.

Microsoft sa podľa žalujúcich strán dopustil porušenia práv spotrebiteľov a žiadajú tak plnú náhradu škôd. Aby toho nebolo málo, žaloba získala štatút hromadnej žaloby, kedy zahŕňa všetkých poškodených používateľov z USA, ktorí pri prechode na Windows 10 stratili dát, boli im znefunkčnené aplikácie alebo poškodený hardvér. Malo by pritom ísť o stovky až tisíce používateľov.

Microsoft v oficiálnom stanovisku označil žalobu za nepodloženú a prechod na Windows 10 považuje za voliteľný so slobodnou možnosťou návratu na predošlý systém, a to dokonca aj s bezplatnou technickou podporou v prípade komplikácií.

Zdroj: TheRegister, neowin

27.03.2017

+