MojWindows

Súbory typu ISO a IMG predstavujú obraz disku, teda archívny súbor, ktorý v sebe ukladá presnú repliku obsahu fyzického média akým je typicky CD, DVD, či dokonca Blu-Ray. Softvérové spoločnosti týmto spôsobom zvyknú distribuovať svoj softvér. Príkladom môže byť aj samotný Microsoft, ktorý pomocou ISO súborov ponúka na stiahnutie operačný systém Windows 10. Používateľ má typicky na výber, buď si  obraz disku napáli na disk a pracuje s ním fyzicky, alebo ho používa len digitálne v rámci systému.

Pokiaľ obraz disku obsahuje operačný systém, môže z neho používateľ vytvoriť aj bootovacie USB pre jeho inštaláciu. Vtedy systém inštalujete z USB kľúča namiesto fyzického DVD, čo zvykne byť podstatne rýchlejšie aj pohodlnejšie.

Pokiaľ ste chceli s obrazmi disku pracovať v minulosti, štandardne ste na to potrebovali niektorý z nástrojov tretích strán. S operačným systémom Windows 10 je situácia o trochu iná. Obsahuje totiž priamu podporu pre základnú prácu s obrazmi disku, kedy ich dokážete pripojiť a odpojiť k virtuálnej mechanike bez nutnosti inštalovať dodatočný softvér. Napriek tomu, že súbory typu ISO a IMG nie sú pre priemerného používateľa úplne bežnou vecou, pracuje sa s nimi veľmi jednoducho. Stará sa o to priama integrácia do Prieskumníka.

ISO 2

Ako pripojiť a odpojiť ISO alebo IMG k virtuálnej mechanike

Najjednoduchším spôsobom, ako pripojiť obraz disku (ISO alebo IMG) prostredníctvom Prieskumníka je dvojité poklepanie na súbor ako keby ste ho chceli spustiť. Systém zariadi zvyšok ako je vytvorenie virtuálnej mechaniky, a po chvíľke môžete pristupovať k žiadanému obsahu. Rovnaký výsledok dosiahnete aj v prípade, že na súbor kliknete pravým tlačidlom myšky a zvolíte možnosť Pripojiť.

ISO

Keď už viac s obsahom súbotor ISO a IMG nechcete pracovať, kliknite pravým tlačidlom na vytvorenú virtuálnu mechaniku a z ponuky vyberte možnosť Vysunúť.

ISO 3

Ako môžete vidieť, práca so súbormi typu ISO a IMG je priamočiara a veľmi jednoduchá. Tieto základy je dobré vedieť, keďže počas používania Vášho zariadenia môžete ľahko naraziť na situáciu, kedy budete potrebovať niečo nainštalovať práve z obrazu disku.

15.02.2017

+