Webový Skype prešiel väčšou aktualizáciou, má bližšie k aplikácii