MojWindows

Lenovo tento mesiac opäť oslavuje. Na november firma zvolala partnerskú konferenciu, kde prezentáciu aktuálnej stratégie a finančných výsledkov dosiahnutých v druhom kvartáli fiškálneho roka 2018 spojila s výstavou flotily aktuálne ponúkaných zariadení a technologických vychytávok.

Najvyššie dosiahnuté štvrťročné príjmy za ostatné 4 roky

Pri pohľade na dosiahnuté finančné výsledky je celkom jasné, že spoločnosť má skutočne dôvod na oslavy. V treťom štvrťroku vykázala celkové príjmy na úrovni 13.4 miliárd dolárov, čo znamená, že medziročne si polepšila o 14 %. Zároveň ide o najvyššie dosiahnuté štvrťročné príjmy za obdobie posledných štyroch rokov.

Rast celkových príjmov sa očakávane prejavil aj na zisku. Lenovo uviedlo, že zisk spoločnosti, ktorý možno pripísať akcionárom, narástol na 168 miliónov dolárov. Medziročne tak ide o nárast v objeme 29 miliónov dolárov.

K tomu, že všetky obchodné divízie spoločnosti dosiahli výrazný zisk mala prispieť najmä stabilná stratégia „Inteligentnej transformácie“ a jej aktívna realizácia. Okrem expanzie technologických inovácií v kľúčových oblastiach, bola značným prínosom aj reštrukturalizácia obchodných aktivít z predošlých mesiacov, ktorá teraz prináša svoje zaslúžené ovocie.

Spoločnosť vďaka pevným základom aj pre nadchádzajúce obdobie očakáva ďalší rast a posilňovanie dosiahnutých výsledkov.

Lenovo má takmer štvrtinu „PC koláča“

Skupina inteligentných zariadení IDG, do ktorej spadajú počítače, inteligentné zariadenia a smartfóny, si medziročne polepšila o 10 % a dosiahla celkové príjmy v objeme 11,84 miliárd dolárov. Na tom sa najväčšou časťou podpísala práve Skupina pre osobné počítače a inteligentné zariadenia. S príjmami 10,2 miliardy dolárov vôbec po prvýkrát zdolala pomyselnú 10 miliardovú hranicu.

Lenovo je tak nielen celosvetovým lídrom v predaji počítačov s rekordným podielom na trhu na úrovni 23.7 %, ale spoločnosť dosahuje v danom odvetví najvyššiu 5 % ziskovosť. Finančné výsledky poukazujú na silný dvojciferný rast v oblasti zariadení etablovaných rodín Legion, ThinkStation, Yoga, ThinkPad i IdeaPad.

Divízia mobilných zariadení sa dostala zo straty, dátové centrá rastú

Skupina pre mobilné zariadenia sa v druhom štvrťroku zamerala najmä na optimalizačné procesy s cieľom dosiahnuť ziskovosť, ako aj posilňovanie svojej trhovej pozície zjednodušením produktového portfólia a zameraním sa na kľúčové ziskové trhy. Lenovo uvádza, že okresaním prevádzkových nákladov o 175 miliónov dolárov skupina prestala byť stratovou a teraz už dýcha na chrbát obdobiu ziskovosti.

Skupina dátových centier zaznamenala piaty po sebe idúci štvrťročný nárast zisku, pričom dosiahla nárast príjmov na 1,5 miliardy dolárov. V porovnaní s rovnakým štvrťrokom minulého roka ide o 58% zlepšenie. Uzatvorenie kľúčového partnerstva s firmou NetApp sa ukázalo byť vhodným krokom, ktorý prispel k expanzii spoločnosti v oblasti archivácie a správy dát.

Yoga Book 2 bude úspechom, skladateľné displeje musia dozrieť

Finančné výsledky nie sú pre bežného technologického nadšenca veľmi záživnou témou. Stačí mu vedieť, že Lenovo opäť ukázalo, že na dnešnom trhu nie je rybou, ale žralokom. Žralokom, ktorý v tom vie plávať a vie ako generovať zisky. Konferencia ale vďaka sekcii pre otázky a odpovede priniesla niekoľko dodatočných informácií zaujímavých aj pre “nefinančníkov”.

Nakoľko sa odohrávala v období tesne po tom, čo Samsung narýchlo ukázal svoj skladací smartfón, bolo celkom jasné, že zástupcovia Lenova sa nevyhnú otázke zameranej na problematiku zariadení so skladateľným displejom.

Ide o oblasť, ktorej sa Lenovo ako firma aktívne venuje. Naráža však na viacero problémov, s ktorými sa musí vysporiadať predtým, než takéto zariadenia budú skutočne pripravené pre uvedenie na trh. Pod kontrolu je potrebné dostať jednak cenu, ako aj celkovú kvalitu produktovaného obrazu. Na optimalizácii týchto oblastí preto pracuje so svojimi partnermi.

Otázka padla aj na oneskorenú dostupnosť nových produktov. Tie sú predstavené najskôr v USA, kde je začiatok predaja zväčša otázkou týždňov, kdežto v našich končinách čakáme častokrát aj niekoľko mesiacov. V tomto prípade je najväčším zlom vraj byrokracia. Produkty musia prechádzať cez množstvo certifikačných procesov u regulačných úradov predtým, než môžu ísť do predaja, pričom tieto procesy trvajú dlho.

Na pretras prešiel aj konkrétny produkt – Yoga Book C930. Ten prichádza ako nástupca unikátneho Yoga Booku  so značnými vylepšeniami, no aj citeľne zvýšenou predajnou cenou. Lenovo však verí, že tento produkt má veľký potenciál na úspech. Vypracovalo si podrobnú obchodnú analýzu, z ktorej vyplynulo, že oň bude záujem a toho sa drží.

Už pri návrhu vychádzalo z požiadaviek zákazníkov a spätnej odozvy získanej od majiteľov prvej generácie, a tak mu vytvorilo veľmi dobre podmienky na úspech. Zástupcovia Lenova ďalej uviedli, že tam, kde sa Yoga Book C930 už predáva, sa predáva veľmi, veľmi dobre, no žiadne čísla neuviedli. Dodali však, že podľa analýz sa bude v závere roka, vďaka Vianociam, predávať ako “horúce zemiaky”.

22.11.2018

+