MojWindows

Piaty ročník konferencie Vzdelávame pre budúcnosť navštívilo takmer 450 učiteľov z piatich slovenských regiónov a z rôznych stupňov vzdelávania. Učitelia, riaditelia škôl a správcovia školských sietí si na nej mohli prakticky vyskúšať najmodernejšie technológie využiteľné na vyučovacích hodinách. Konferenciu zastrešuje spoločnosť Microsoft Slovensko a Česká republika, ktorej technológie sú prakticky neoddeliteľnou súčasťou vyučovacieho procesu v dnešných školách.

Kým pred piatimi rokmi sa konferencia zameriavala najmä na osvetu medzi učiteľmi a riaditeľmi škôl, aké technológie majú školy k dispozícii, dnes je to predovšetkým o praktických príkladoch ich využitia na vyučovaní.

„S učiteľmi už nevedieme diskusiu o tom, či využívať technológie na vyučovaní, ale ako ich čo najlepšie prispôsobiť potrebám žiakov, aby ich pripravili na povolania, ktoré dnes ešte ani neexistujú,“ vysvetľuje Zuzana Molčanová, Teacher Engagement Manager v Microsoft Slovensko a Česká republika, ktorá absolvovala všetkých päť ročníkov konferencie ako z pozície učiteľky, tak aj organizátorky.

 

„Z roka na rok navštevuje konferencie viac učiteľov, no zároveň ešte stále tvoria väčšinu učitelia informatiky, ale práve to sa snažíme zmeniť. Digitálne zručnosti sa dajú rozvíjať aj na iných hodinách a robiť ich aj vďaka technológiám viac zážitkovými,“ dodáva Zuzana Molčanová.

Absolventi technických smerov či ľudia s digitálnymi zručnosťami patria medzi najžiadanejších na trhu práce, keďže zamestnávatelia hlásia nedostatok kvalifikovaných zamestnancov. Microsoft aj preto zapája do konferencií aj študentov stredných škôl. Tí asistujú učiteľom počas workshopov, názorne im vysvetľujú využitie najnovších technológií či prednášajú o svojich zážitkoch z medzinárodných konferencií, ktorých sa zúčastňujú v rámci projektu Študentského trénerského centra.

„Naša úloha je vysvetliť učiteľom, ako pracovať s konkrétnymi technológiami na hodinách. Vidno, že učitelia sú veľmi zvedaví. Mne by sa veľmi páčilo, keby nám už na základnej škole učitelia ukázali základy logiky programovania hravou formou, napríklad pomocou microbitov, čo je jednoduchšie na pochopenie. Pomohlo by nám to rýchlejšie sa zorientovať,“ zhodujú sa Matej a Benjamin, stredoškoláci, ktorí sa ocitli v úlohe mentorov učiteľov.

Microsoft uvádza, že nielen na Slovensku, ale v celej Európe platí, že technické smery, čiže informačné technológie, vedu, techniku, inžinierstvo a matematiku (STEM) študuje viac chlapcov ako dievčat. V 35 európskych krajinách je iba 1 z 5 absolventov technických smerov dievča. Podľa prieskumu spoločnosti Microsoft, je jednou z hlavných príčin to, že dievčatá nevidia dostatočné prepojenie týchto predmetov na ich každodenný život, chýba im podpora rodičov a učiteľov a najmä dostatok vzorov, od ktorých by čerpali inšpiráciu.

„Technológie mi prídu fascinujúce v tom, ako všetko na seba logicky nadväzuje a najviac ma baví, keď niečo sama dokážem urobiť. Nedávno som sa spolu s Microsoftom zúčastnila AI Bootcampu pre dievčatá v Aténach a to, čo tam učili nás, som chcela ukázať aj našim učiteľom, lebo to môžu využiť na svojich hodinách,“ prezradila gymnazistka Veronika z Malaciek, ktorá na konferencii v Žiline predvádzala zostrojenie robotickej ruky či programovanie chatbotov.

Spoločnosť Microsoft s partnermi úzko spolupracujú s učiteľmi celoročne, nie len počas tejto série konferencií a do šírenia osvety medzi učiteľmi sa zapájajú aj pedagógovia, ktorí sú súčasťou celosvetovej komunity učiteľov podieľajúcich sa na digitálnej transformácii škôl – Microsoft Innovative Educator Experts (MIEE).

Vystúpiť z komfortu zaužívaných metód výučby nebýva jednoduchý proces a na strane učiteľov si to vyžaduje veľkú osobnú snahu a investíciu času do sebavzdelávania. To potvrdzujú samotní učitelia, jedným z nich je aj učiteľ informatiky Jaroslav Brada zo ZŠ v Beniciach, ktorý hovorí o značnom posune už počas jedinej dekády:

„Za osem rokov, čo učím informatiku vidím ohromný posun. Na začiatku, keď som sa spýtal v triede, kto má doma počítač, zdvihla sa jedna-dve ruky, dnes sa zdvihnú všetky. Pre deti sú technológie úplná samozrejmosť a dôležité je iba viesť ich tým správnym smerom.“

Zdroj: TS

+