MojWindows

Microsoft na českom a slovenskom trhu ešte v roku 2016 zlúčil svoje pobočky, ktoré tak fungujú pod jednotným vedením, kde pozíciu generálneho riaditeľa momentálne zastáva Rudolf Urbánek. Tri roky po tejto významnej udalosti v spoločnosti dochádza k ďalším personálnym zmenám.

Martin Hruška sa od 1. júla 2019 stáva novým riaditeľom pre malé a stredné firmy a partnerov v spoločnosti Microsoft. Jeho hlavnou úlohou bude posilniť ekosystém partnerov a zákazníkov, ktorí pre svoje služby, riešenia a aplikácie využívajú platformu Microsoft Cloud.

Martin Hruška do Microsoftu nastúpil pred viac ako pätnástimi rokmi. Postupne pôsobil na rôznych pozíciách v oblasti obchodu a marketingu. V uplynulých piatich rokoch viedol obchodnú divíziu pre malé a stredné podniky, ktorá dosahovala významné úspechy v raste zákazníckej bázy a využitie služieb Office 365. Viedol tiež projekt transformácie partnerskej a distribučnej siete do predaja Cloud riešenia.

„Digitalizácia, využitie veľkého objemu dát a možnosti umelej inteligencie dnes zasahujú každé priemyselné odvetvie. S partnermi a zákazníkmi pracujeme na projektoch, ktoré pomáhajú modernizovať pracovné prostredie, optimalizovať procesy, posilniť vzťahy so zákazníkmi alebo vytvárať úplne nové produkty a služby. Naším cieľom je poskytnúť im technológie, podporu a inšpiráciu pri realizácii týchto inovačných projektov,“ hovorí Martin Hruška.

Martin Hruška vyštudoval Slovenskú poľnohospodársku univerzitu a potom v roku 2008 získal titul MSc. v odbore Management Studies na Nottingham Trent University (B.I.B.S.). Je ženatý a má dve dcéry. Svoj voľný čas venuje rodine, športu, hudbe, jazde na bicykli a cestovanie.

Marcela Havrilová, ktorá v posledných rokoch viedla v Microsofte oblasť školstva na slovenskom trhu, rozšírila novo svoju pôsobnosť aj na Českú republiku. Zo svojej pozície manažérky pre oblasť školstva je zodpovedná za aktivity a naplnenie stratégie Microsoftu v oblasti školstva, rovnako tak za podporu a realizáciu projektov zameraných na digitálnu transformáciu škôl.

Aktívne pracuje ako členka viacerých pracovných skupín, prezentuje na mnohých konferenciách, venuje sa propagácii IT povolania medzi mladými ľuďmi. Jej cieľom je prinášať nové projekty zamerané na efektívne využívanie nových technológií vo vzdelávaní, podieľať sa na naplnení cieľov vzdelávacieho systému a pomáhať budovať stratégiu firmy v oblasti podpory IT vzdelávania medzi mladými ľuďmi. Venuje sa tiež problematike digitálnej transformácie verejnej správy a problematike žien vo svete IT.

„Práca pre dva rozdielne trhy je zaujímavá a prináša mnoho príležitostí vnímať a rešpektovať rozdielnosti, lokálne potreby a učiť sa, ako na všetko reagovať, a správne nastavenú stratégiu. Dôležitým faktorom je pre mňa spolupráca kľúčových hráčov: vlády, samosprávy, zriaďovateľov škôl, mimovládnych organizácií a firemného prostredia. V oblasti digitálnej transformácie vzdelávania vidím dôležitú úlohu Microsoftu v tom, aby sme v tejto oblasti pomohli, reagovali na aktuálny stav a prinášali do škôl to, čo im pomôže meniť sa a pripravovať dnešných mladých ľudí pre svet zajtrajška,“ hovorí Marcela Havrilová.

Marcela Havrilová nastúpila do Microsoftu v roku 2012 ako manažérka v oblasti verejného sektora. Od júla 2013 pôsobila ako manažérka pre oblasť školstva v slovenskej pobočke. Vyštudovala Filozofickú fakultu Prešovskej univerzity a v roku 2008 získala Professional Certificate in Management na Open University Business School.

08.07.2019

+