Microsoft Česká republika a Slovensko oznamuje personálne zmeny