MojWindows

Spoločnosť Lenovo včera oznámila svoje finančné výsledky, ktoré boli dosiahnuté v uplynulom fiškálnom roku „FY18/19“. Globálna spoločnosť po prvýkrát priniesla celoročné tržby prevyšujúce 50 miliárd dolárov – s rastom na úrovni 12,5% dosiahla tržby 51 miliárd dolárov.

Výrazný nárast ziskovosti zahŕňa medziročný nárast zisku pred zdanením o 4 a pol násobok (459%) na 856 miliónov dolárov. Čistý zisk dosiahol 597 miliónov dolárov, čo predstavuje nárast o 786 miliónov dolárov oproti zápornej sume 189 miliónov dolárov z minulého roka.

Celoročná výkonnosť zahŕňala najmä výrazný štvrtý štvrťrok, ktorý sa vyznačoval zlepšením príjmov a zisku vo všetkých segmentoch. Tržby za daný kvartál medziročne vzrástli o 10% a dosiahli 11,7 miliardy dolárov. Príjem pred zdanením predstavoval 180 miliónov dolárov, čo je takmer štvornásobne viac ako v rovnakom období minulého roka, z toho čistý zisk predstavuje 118 miliónov dolárov (nárast o 261%).

Prehľad obchodných skupín

Skupina Inteligentných zariadení (IDG) pokračuje vo vedení odvetvia. Riadená stratégiou Smart IoT spoločnosti Lenovo, zaznamenala celoročný nárast tržieb o takmer dvojciferné hodnoty (o 9,9%) a príjem pred zdanením sa medziročne viac ako zdvojnásobil (109%) na 1 843 miliónov dolárov za rovnaké obdobie.

Skupina pre osobné počítače a inteligentné zariadenia (PCSD), jedna z dvoch obchodných skupín patriacich pod IDG, priniesla rekordné celoročné tržby vo výške 38,5 miliardy dolárov, pričom zisk pred zdanením dosiahol 1,98 miliardy dolárov. Lenovo si podľa agentúry IDC v PC segmente vybojovalo prvú priečku s 23,4% trhovým podielom.

Druhá obchodná skupina IDG, Skupina pre mobilné zariadenia (MBG), medziročne zlepšila zisk pred zdanením o 464 miliónov dolárov a bola zisková už od druhej polovice roka, vďaka jasnému zameraniu sa na vybrané trhy, konkurencieschopnému portfóliu produktov a kontrole nákladov.

Skupina dátových centier (DCG) dosiahla najrýchlejší medziročný rast od akvizície x86 serverového biznisu, ktorý vzrástol o 37% s celoročným rekordným obratom vo výške 6,02 miliardy dolárov. To bolo spôsobené silným rastom infraštruktúry Hyperscale a softvérovo definovaných infraštruktúr, ktoré zaznamenali medziročný nárast tržieb o 240% a 96%.

V priebehu roka skupina Lenovo Capital and Incubator Group úspešne rozdelila svoje záujmy v troch investíciách a prispela sumou 107 miliónov dolárov na príjmy skupiny pred zdanením. Tržby za softvér a služby dosiahli za celý fiškálny rok 2,4 mld. dolárov, čo predstavuje medziročný nárast o 18,9%.

Vrcholy dosiahnuté v štvrtom kvartály

Výnosy Skupiny pre osobné počítače a inteligentné zariadenia medziročne vzrástli o 10,3%; v objeme PC medziročne vzrástli o 9%, na trhu 12 bodov navyše. Podnik získal späť pozíciu #1 v oblasti spotrebiteľov a posilnil svoju vedúcu pozíciu #1 v komerčných prenosných počítačoch v porovnaní s cenovým rozpätím 800 dolárov pri medziročnom raste o 34%.

Skupina pre mobilné zariadenia bola zisková už druhý štvrťrok po sebe, čím sa medziročne zlepšil príjem pred zdanením o 146 mil. dolárov; výnosy sa po piatich štvrťrokoch po prvýkrát vrátili k medziročnému rastu, medziročne o 15,1% a predbehli trh o 26,8 bodu. Aj v tomto štvrťroku spoločnosť uviedla na trh prvý 5G mobilný produkt na svete.

Obchodné príjmy a zisk Skupiny dátových centier sa aj napriek tvrdým trhovým podmienkam medziročne zlepšujú. Spoločný podnik s NetApp v Číne je teraz funkčný a vykazuje skoré známky úspechu.

24.05.2019
Zdroj: Lenovo

+