MojWindows

Do vyučovacieho procesu bude virtuálnu realitu zapájať ďalšia slovenská škola. Konkrétne pôjde o výučbu anatómie na Strednej zdravotníckej škole na Kukučínovej ulici v Košiciach.

V súťaži, ktorú organizovala sieť nemocníc Svet zdravia, spoločnosť Samsung a Virtual Medicine, totiž škola vyhrala zriadenie virtuálnej anatomickej učebne (VAU). Porazila tak ďalších 16 stredných zdravotníckych škôl.

To, čo sa doteraz žiaci učili tradičnou formou – z obrázkov v učebniciach a textov kníh, budú teraz vďaka virtuálnej realite vidieť aj z ďalších uhlov. Zvýšená interaktivita a skutočnosť, že žiaci konečne uvidia, ako ľudský organizmus vyzerá v troch dimenziách, má podľa spoluzakladateľa Virtual Medicine, Tomáša Brngála, skvalitniť a zrýchliť vzdelávací proces.

„Študenti budú môcť vďaka aplikácii vidieť jednotlivé štruktúry ľudského tela z rôznych perspektív. Môžu ich interaktívne otáčať, nakláňať, zväčšovať či oddeľovať tak, akoby mali reálne sústavy ľudského tela pred sebou,“ vysvetľuje Tomáš Brngál.„Aplikácia navyše obsahuje aj prvky gamifikácie. Študenti si tak môžu napríklad hravou a interaktívnou formou otestovať, či poznajú ten ktorý sval,“ dodáva.

Aplikácia, ktorá bola upravená pre potreby strednej školy, bude obsahovať všetky zložky ľudského tela, teda svaly a kosti, cievy, nervy, orgány či jednotlivé sústavy.

Jeden z najnáročnejších predmetov v 3D

Riaditeľka Strednej zdravotníckej školy na Kukučínovej ulici v Košiciach Anna Hencovská vysvetľuje, že anatómia je pre veľký rozsah učiva i latinské názvoslovie jedným z najnáročnejších predmetov.

„Virtuálna realita predstavuje pre študentov nenáročný spôsob, ako získavať poznatky prostredníctvom vlastného zážitku a osvojiť si ich tak jednoduchšie a rýchlejšie už na hodine. Podporí názornosť vyučovania základného predmetu pre odbory praktická sestra, masér, diplomovaná všeobecná sestra, diplomovaný fyzioterapeut,  zdravotnícky záchranár a sanitár,“ hovorí.

Interaktívny spôsob výučby podľa riaditeľky zlepšuje sústredenosť študentov na učivo, zapája do procesu viaceré zmysly či zvyšuje motiváciu žiakov a v porovnaní so štúdiom kníh si študenti poznatky pamätajú i dlhšiu dobu.

Tretia stredoškolská virtuálna učebňa na Slovensku

Virtuálna anatomická učebňa v Košiciach je len tretia svojho druhu na strednej škole. Ako prví sa s ľudským telom vo virtuálnej realite začali oboznamovať študenti Strednej zdravotníckej školy na Strečnianskej ulici v Bratislave, po čom ešte koncom roku 2017 nasledovalo otvorenie virtuálnej anatomickej učebne na Strednej zdravotníckej škole v Michalovciach.

„Veríme v budúcnosť virtuálnej reality v medicínskej praxi. Sme veľmi radi, že v spolupráci s partnermi sa nám podarilo túto technologickú inováciu priniesť na stredné školy, ktoré vychovávajú budúcich zdravotníckych pracovníkov. Keďže tých je na Slovensku nedostatok, aj takýto projekt by mal pomôcť prilákať mladých ľudí k tomuto odboru,“ zdôraznila Lenka Smreková, finančná riaditeľka siete polikliník ProCare a siete nemocníc Svet zdravia.

Prieskum medzi študentami

Spoločnosť Samsung uvádza, že na konci školského roka 2017/2018 zisťovala, ako sa žiakom na stredných školách v Bratislave a Košiciach, kde projekt už má svoje zázemie, s virtuálnou realitou na hodine anatómie pracuje.

Vyše 82,4 percenta opýtaných študentov uviedlo, že anatómia sa im pomocou virtuálnej reality učí ľahšie. Takmer 91,8 percenta by zase chcelo virtuálnu realitu využívať nielen na anatómii, ale aj na iných predmetoch. A vyše 94 percent by ju odporučilo aj ostatným študentom. Žiaci pritom v otvorených otázkach konštatovali, že vďaka tomuto projektu si dokážu rýchlejšie osvojiť poznatky a lepšie ich pochopiť, keďže jednotlivé sústavy vidia a môžu s nimi narábať.

Vyhrali ju v súťaži

Košická škola získala VAU učebňu vďaka výhre v súťaži, ktorá pozostávala z troch samostatných postupových kôl. V rámci prvého, do ktorého sa prihlásilo 17 škôl, museli študenti vytvoriť zaujímavú videoprezentáciu svojej školy.

Druhým kolom bolo online hlasovanie, počas ktorého verejnosť dávala hlas svojmu preferovanému účastníkovi a do finále tak posunulo päť najúspešnejších škôl. Celkovo prišlo do súťaže vyše 35-tisíc hlasov a najviac ich získali školy v Žiline, Košiciach, Prešove, Ružomberku a Nových Zámkoch.

V rámci posledného kola zasadla komisia pozostávajúca z piatich zástupcov organizátora súťaže a zástupcov partnerov. Na základe viacerých kritérií, kde zohľadnila aj počet získaných hlasov, kvalitu prihláseného videa či doterajšie skúsenosti školy s podobnými progresívnymi projektmi vybrala víťaza – Strednú zdravotnícku školu na Kukučínovej ulici v Košiciach.

Technologické zázemie poskytuje Samsung

Technologickým partnerom a iniciátorom projektu je spoločnosť Samsung Electronics, ktorá škole poskytla vybavenie pozostávajúce zo 16 setov pre virtuálnu realitu a 65-palcovú obrazovku.

„Chceme poukázať na nové netradičné spôsoby výučby prostredníctvom našich technológií a tiež zatraktívniť štúdium medicíny. Ľudské telo je úžasný fenomén a v spojení s virtuálnou realitou prináša nové možnosti k jeho bádaniu,“ uviedla Zuzana Mravík Zelenická, Corporate Citizenship Manager zo spoločnosti Samsung.

Čo presne teda tvorí virtuálnu anatomickú učebňu?

  • 16 VR setov: Samsung Gear VR s kontrolerom a Samsung Galaxy S8
  • 1 x Google Chrome cast (umožňuje zrkadlenie obrazu z VR na obrazovku, z 3D do 2D, umožňuje zapojenie celej triedy)
  • 1 x 65 palcová interaktívna obrazovka Samsung
  • licencie na aplikáciu VAU pre stredné školy
20.05.2019
Zdroj: TS

+