MojWindows

Obrázky ľudského tela v učebniciach vymenia za virtuálnu pitevňu. Študenti Strednej zdravotníckej školy na Strečnianskej ulici v Bratislave sa budú po novom učiť anatómiu aj pomocou virtuálnej reality. Vďačia za to pilotnému programu virtuálnej anatomickej učebne, ktorá vznikla v spolupráci startupu Virtual Medicine, sieti nemocníc Svet zdravia a spoločnosti Samsung Electronics.

Anatómia je v zdravotníckych študijných odboroch nosným predmetom, pre veľký rozsah učiva i latinské názvoslovie ju však väčšina študentov považuje za jeden z najťažších. Prostredie virtuálnej reality im má umožniť utvoriť si jasnejšiu predstavu o uložení jednotlivých orgánov v tele, a zároveň zatraktívniť samotné štúdium, nakoľko dnešným študentom už nie sú tradičné knihy až také blízke ako niekedy.

Náš tip
Okuliare Hololens pomôžu študentom medicíny

Aplikácia Human Anatomy VR bola prispôsobená potrebám pre výučbu na strednej škole. Bude preto obsahovať všetky zložky ľudského tela, teda svaly a kosti, cievy, nervy, orgány či jednotlivé sústavy. Škola plánuje, že virtuálnu realitu na štúdium anatómie a fyziológie využije takmer 90 žiakov prevažne prvých ročníkov zo študijných odborov diplomovaná všeobecná sestra a zdravotnícky asistent.

Študenti budú môcť vďaka aplikácii vidieť jednotlivé štruktúry ľudského tela z rôznych perspektív. Môžu ich interaktívne otáčať, nakláňať, zväčšovať či oddeľovať tak, akoby mali reálne sústavy ľudského tela pred sebou. Predpokladá sa, že nakoľko budú ľudský organizmus vidieť v troch dimenziách, potrebné učivo pochopia oveľa lepšie a rýchlejšie.

Keďže anatómia vyžaduje neustále opakovanie vedomostí, aplikácia tomu bola prispôsobená. Študenti si môžu hravou a interaktívnou formou overiť, či napríklad dobre poznajú jednotlivé svaly. Aplikácia zároveň obsahuje pomenovania jednotlivých častí tela v slovenčine aj v latinčine a ich základnú charakteristiku.

Okrem Bratislavy sa v rámci projektu minulý týždeň otvorila aj druhá virtuálna anatomická učebňa na Strednej zdravotníckej škole v Michalovciach. Stredoškolské učebne sú tak prvé svojho druhu na Slovensku.

Technologickým partnerom projektu je spoločnosť Samsung Electronics, ktorá škole venovala vybavenie pozostávajúce z desiatich setov pre virtuálnu realitu a  Smart signage interaktívnej obrazovky. Projekty virtuálnych učební sa budú postupne vyhodnocovať, aby sa ukázalo, aký efekt do vzdelávacieho procesu priniesli.

Náš tip
Otvorenie tabletovej triedy alebo Vzdelávanie tretieho tisícročia
16.11.2017

+